Dešťová voda do kanalizace? V Plzni už to tak snadno nepůjde
Dešťová voda do kanalizace, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Dešťová voda do kanalizace, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Dešťová voda do kanalizace? V Plzni už to tak snadno nepůjde

9 listopadu, 2023 0 Od Pavel Žižka

Plzeň má nový dokument, který řeší hospodaření s dešťovými vodami. Koncepce nazvaná Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami se stane podkladem při rekonstrukcích a budování různých typů staveb na území města.

Cílem koncepce je přispět k ochraně životního prostředí a hospodárnému zacházení s vodními zdroji. Dokument zpracoval odborný tým ve složení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Atelier T-plan, s.r.o., Igutis, 4ct s.r.o., v lednu 2023, na svém listopadovém jednání jej schválila Rada města Plzně.

„Standardy slouží jak široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku udržitelnosti a řešení blízkých přírodě, tak především účastníkům výstavby. Jim přibližuje nejen administrativní kroky provázející výstavbu, ale hlavně možnosti a také požadavky na to, jak mají postupovat při aplikaci principů odvodnění. Definují také kritéria, která je nutné při návrhu a realizaci systému dodržet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Hlavním cílem pořízení městských standardů je nastavit jasná pravidla, která urychlí proces přechodu k systémovému zavedení takzvané modrozelené infrastruktury, tedy infrastruktury zohledňující a chránící životní prostředí v 21. století a snažící se o maximální využívání a obnovu přírodních zdrojů. V takovém případě už by nemělo docházet k tomu, že větší či menší lokality Plzně budou v důsledku přívalových srážek vyplaveny přeplněným kanalizačním systémem, opatření jsou prevencí sucha, pomohou chránit kvalitu vody a další. Pracuje se s budováním vegetačních střech, propustných povrchů, vsakovacích objektů, akumulačních nádrží, výsadbou keřů a stromů a podobně.

zdroj: Mgr. Eva Barborková, město Plzeň (tisková zpráva)