Děti z Kdyně si samy postaví přístřešek na kola
foto: Masarykova základní škola Kdyně

Děti z Kdyně si samy postaví přístřešek na kola

26 října, 2022 0 Od Pavel Žižka
To, že práce šlechtí, je všeobecně známá pravda. V Masarykově základní škole v Kdyni se jí řídí, a na letošní školní rok tak přichystali zajímavý projekt. Jeho výsledkem má být přístřešek na jízdní kola, na jehož stavbě se budou podílet zdejší žáci.

Nyní děti svá kola parkují ve výklenku budovy o rozměrech 3,3 m x 6 metrů. Škola se rozhodla tento prostor zastřešit a žáky celým procesem provést. Před několika dny proto navštívil hodiny řemesel tesař a truhlář pan Fíšr, aby dětem ukázal, jak na to. Právě před žáky povinně volitelného předmětu řemesla ambiciózní úkol stojí.
Při provádění bude škole vypomáhat i její zřizovatel Město Kdyně. Umožní žákům návštěvu stavebního odboru, aby se seznámili s tím, co vše je zapotřebí ke schválení stavby takového přístřešku. Dále město věnuje ze zdejších lesů několik pokácených stromů. Pak musí samozřejmě následovat další exkurze, a to na zdejší pile. Tady žáci uvidí, jak se dřevo upravuje, aby z něj vznikly trámy a prkna.
Celá akce “přístřešek” byla odstartována v pondělí 17. října. První hodinu žáci strávili v lavicích v učebně, kdy je pan Fíšr v teoretické rovině provedl celým plánem stavby. Ve druhé hodině se pak přesunuli ven na školní dvůr, kde se konala praktická ukázka nářadí a práce tesaře. S takovou průpravou půjde práce od ruky skoro sama!