Bakterie nebo sběr? Co vše může pomoci od zamoření plasty
Sběr plastů z pláží, zdroj foto: Aspen
Sběr plastů z pláží, zdroj foto: Aspen

Bakterie nebo sběr? Co vše může pomoci od zamoření plasty

10 listopadu, 2023 0 Od Pavel Žižka

V dnešní době je eliminace plastových odpadů klíčovým tématem a hledají se nové a inovativní způsoby, které by pomohly nacházet nová řešení. Od aktivního sběru plastů v oceánech, přes nahrazování plastů za jiné materiály, až po recyklaci a inovativní metody rozkládání plastů.

Bakterie, které jsou schopné eliminovat plasty

Nejnovějším slibným směrem v boji proti nežádoucímu působení plastových odpadů jsou výzkumy zaměřené na mikroorganismy, které dokáží rozkládat plasty. Nedávný objev švýcarských vědců našel bakterie, které jsou schopny za normálních podmínek rozkládat plasty. Tento výzkum by mohl vést k vývoji nových technologií pro recyklaci plastového odpadu.

„Studie prokázala, že nové mikrobiální druhy nalezené v alpských a arktických půdách dokázaly rozkládat biologicky rozložitelné plasty při teplotě patnáct stupňů Celsia,“ konstatoval hlavní autor švýcarské studie (zdroje pod článkem) Joel Rüthi. To znamená krok k vývoji přístupu, který by umožňoval jednoduchou eliminaci plastového odpadu bez dalších emisí.

Sběr plastů v mořích

Jednou z klíčových oblastí boje proti zamoření planety plastovým odpadem je eliminace plastového odpadu v oceánech. Celkem ve světových oceánech totiž plavou stovky tun plastů a ty zde způsobují vážné problémy pro mořský ekosystém a následně pak pro celou planetu. Organizace a vědecké týmy se spojují s cílem plastový odpad z moří a oceánů sbírat, snižovat množství plastového odpadu v mořích a chránit životní prostředí.

Boyan Slat, mladý holandský vynálezce, vymyslel systém, který zachytává plasty v mořích a oceánech, a to od rybářských sítí vážících tunu až po mikroplasty. Využívá k tomu obří plovoucí bariéry zachycující plastový odpad všeho druhu. Plasty zachycené na plováku jsou pak odtaženy na pobřeží k recyklaci.

Náhrada za jiný materiál

Dalším způsobem, jak eliminovat plastový odpad, je hledání náhrady za plastové materiály. Ideálně se nabízejí například sklo, hliník a papír, které jsou často považovány za vhodné alternativy k plastu. Mnoho výrobců a spotřebitelů přechází na výrobky vyrobené z těchto materiálů, což snižuje poptávku po plastu a jeho negativní vliv na životní prostředí.

Například londýnský start-up NotPla využívá mořské řasy k výrobě biologicky odbouratelných alternativ obalů. NotPla nedávno zahájila zkoušky v Chile a Ghaně. Firma posuzuje, zda její obal může nahradit sáčky s vodou, které se v současnosti používají v celé Africe.

Samostatným problémem jsou pak jednorázové plasty. Najít například náhradu za plastové jednorázové nádobí je relativně snadné, i když dražší a nese to s sebou řadu provozních problémů. Neřeší to ale problém odpadu a nadměrnou spotřebu původních zdrojů. Řešením není hledání náhrad

jednorázových plastů, ale jejich eliminace a hledání jiných řešení. Cílem je podpora všeho, co je opakovaně použitelné, vratných obalů. Jen tam kde není jiná možnost, můžeme hledat náhrady.

Recyklace plastů a využití v další výrobě

Recyklace plastů a jejich použití v další výrobě představuje klíčový krok v omezování negativního vlivu plastů na Zemi. Recyklace plastů umožňuje snížit zátěž a současně snižovat spotřebu nových surovin.

Recyklace plastů a využívání k další výrobě pomáhá snižovat zátěž na životní prostředí a zároveň využívá efektivněji zdroje. Podpora recyklace, výzkum a inovace v této oblasti jsou klíčové pro dosažení udržitelnějšího a čistějšího životního prostředí.

Existuje mnoho způsobů, jak řešit problém plastů na zemi a jak minimalizovat jejich negativní vliv na životní prostředí. Sběr plastů v mořích, recyklace, hledání náhrady a výzkum řešení, která čistě a účinně plasty rozkládají.

zdroje: