Bobři se v Brdech činí
Bobr evropský, ilustrační foto, foto: Jacek Zięba - http://www.fotoprzyroda.pl/bobr-castor-fiber-vt293,315.htm, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22993686
Bobr evropský, ilustrační foto, foto: Jacek Zięba - http://www.fotoprzyroda.pl/bobr-castor-fiber-vt293,315.htm, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22993686

Bobři se v Brdech činí

20 ledna, 2024 0 Od Pavel Žižka

Bobr evropský – až metr dlouhý a třicet kilogramů vážící hlodavec byl kdysi na českém území vyhuben. Zejména na západ Čech se vrátil migrací z Německa a dnes leckde jeho stavitelská činnost působí lidem škody. Tento hlodavec však do přírody patří, a tak je jeho aktivita pod největšími brdskými rybníky vítána.Právě takové lokality jsou pro bobry jako stvořené. „Na Padrtích se bobři usadili přibližně před třemi lety. Od té doby je jejich činnost – kácení dřevin a zadržování vody vidět stále více. Pomalu již bobří rodina svojí prací zamokřila celé území pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka. Nově postavila hráz i v regulovaném a panely zpevněném korytě Klabavy. Již nám tam vzniká malý rybníček a okolní mokřad. Bobr pokácel i vzrostlé osiky a některé z olší a stále svojí činností vytváří nové a nové mokřady ve zdejší bylinné vegetaci. Klidná hladina na bobřím „rybníčku“ s průhledností vody až na dno přechází v malý vodopád, který se překuluje přes bobří hráz. Vegetací se prodírají malé potůčky a v prohlubních se tvoří louže. Všude to čvachtá,“ popisuje bobří aktivitu v největším českém vnitrozemském pohoří vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Právě v srdci Brd bobři našli dokonalý ráj a zároveň zde tvoří ráj i pro další druhy. Bobrem vytvořené mokřady jsou poskytují skvělé podmínky pro spoustu živočichů a rostlin. „Jsou to stabilní ekosystémy, které přispívají k diverzitě v naší krajině. Lidmi pozměněnou krajinu bobři vracejí do přírodní nádhery,“ dodává Fišer.