Domažlická městská policie pracuje s veřejností
Program pro děti městské policie Domažlice, zdroj foto: Městská policie Domažlice
Program pro děti městské policie Domažlice, zdroj foto: Městská policie Domažlice

Domažlická městská policie pracuje s veřejností

1 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

Městská policie Domažlice v rámci preventivních programů pořádala v červnu několik akcí. Užily si je hlavně děti.

Již potřetí se v Hanově parku sešli předškoláci mateřských škol z našeho města. Této akce se zúčastnila nejen pořádající městská policie, ale i BESIP, PČR a školitelky z Edovy mobilní školičky. V parku bylo připraveny stanoviště, kde si předškoláci zopakovali pravidla přecházení přes přechod, skládali a poznávali dopravní značky,  prohlédli si vozidlo MP a naučili se, jak se mají chovat když je kamarád zraněný. Děti si dopoledne užily a na závěr obdržely drobné dárky od pořadatelů.

Preventistka MP připravila pro mateřské školy „Dny s městskou policií“, které probíhaly na školních zahradách.  I zde byly připraveny různé úkoly pro všechny děti ze školky. Hravou formou se děti učily pravidla silničního provozu,  odchytávaly zatoulaného pejska a vyzkoušely si stejnokroj strážníků.
Ke zdařilým akcím patřila i „Dopravní stezka“ uspořádaná městskou policií pro první a druhé třídy v ZŠ Msgre B. Staška. Žáci měli za úkol vyluštit připravenou tajenku, ke které je dovedly správné odpovědi z dopravní výchovy.

Městská policie se rovněž zúčastnila akce s názvem Dej respekt, jejím hlavním pořadatelem byl BESIP. Akce byla zaměřena na vzájemný respekt řidičů a cyklistů, správnou jízdu na kole a na povinnou výbavu jízdního kola. Preventivní akce zaměřené na cyklisty budou v letních měsících pokračovat.

zdroj: Městská policie Domažlice