Dopravní komplikace v Rokycanech nekončí. Rekonstrukce zásadní dopravní tepny ale pokračuje podle plánu
Rozkopané náměstí 5. května v Rokycanech, zdroj foto: město Rokycany
Rozkopané náměstí 5. května v Rokycanech, zdroj foto: město Rokycany

Dopravní komplikace v Rokycanech nekončí. Rekonstrukce zásadní dopravní tepny ale pokračuje podle plánu

27 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

V polovině března 2023 začala dlouho připravovaná rekonstrukce Jiráskovy ulice v Rokycanech. Náročná společná investice města Rokycany a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje zásadně omezuje dopravu ve městě.

Od pondělí 31. července do pátku 4. srpna bude nad rámec stávajících omezení uzavřeno náměstí 5. května, a to z důvodu pokládky živičného krytu. Kolem středového ostrůvku na náměstí 5. května je nyní dokončován historicky dlážděný dvoubarevný vzor chodníku. První etapa rekonstrukce Jiráskovy ulice, od sběrného dvora ke křižovatce u Sokolovny, bude ukončena pokládkou nového povrchu v srpnu. Přesný termín pokládky město po jednání se zhotovitelem oznámí začátkem měsíce.

„Od pondělí 31. července bude uzavřeno náměstí 5. května. V pondělí dojde k frézování stávajícího krytu vozovky, v úterý začne samotná pokládka nového živičného krytu. Náměstí bude uzavřeno do pátku 4. srpna. Poté bude mít náměstí vždy uzavřeno jedno rameno, a to z důvodu dokončování rekonstrukce chodníků. U vlakového nádraží nebude možné stále parkovat. Zároveň se v prvním srpnovém týdnu položí živičný kryt v opravené části ulice Palackého. Ta však ještě zůstane nadále uzavřena,“ uvedl Ladislav Königsmark, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Rokycany.

„V srpnu dojde také k pokládce živice v Jiráskově ulici, a to v části od vjezdu do sběrného dvora ke křižovatce u Sokolovny. Zhotovitel ještě musí vybudovat tři zpomalovací ostrůvky v dané komunikaci a dodělat obruby. Pokládka je naplánována na druhou polovinu srpna. Dojde tak k úplné uzavírce Jiráskovy ulice o jednom víkendu,“ doplnil Ladislav Königsmark. O přesném termínu bude město informovat začátkem srpna.

Důvodem rekonstrukce Jiráskovy ulice byl nevyhovující stavební stav komunikace, chodníků a související infrastruktury. Rekonstrukce se týká 723 metrů Jiráskovy ulice, dále 146 metrů Pražské ulice, 58 metrů ulice Palackého v úseku Jiráskova – Josefa Knihy, ulice Svazu bojovníků za svobodu v délce 248 metrů a náměstí 5. května v délce 211 metrů. Město investuje do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně a sadovnických úprav a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a dalších přilehlých ulic. V celé délce rekonstruovaných ulic bude provedeno nové veřejné osvětlení a vznikne 66 parkovacích míst. Bude vysazeno 86 nových stromů. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje financuje objekt komunikace.

Jiráskova ulice je kompletně uzavřena pro nákladní dopravu, osobní automobily projedou pouze ve směru na Prahu. V úseku je snížená rychlost na 30 km/hod. Objízdná trasa pro osobní vozy od Prahy na Plzeň je ulicemi Třebízského a Soukenická. Průjezd IZS a zásobování je umožněn opravovanou Jiráskovou ulicí, stejně tak Jiráskovou ulicí projíždí linkové autobusy a MHD (směr Praha). První část rekonstrukce probíhá od 13. března. Dokončení se předpokládá do 31. srpna 2023. Jedná se o úsek od konce stavební úpravy provedené v rámci stavby okružní křižovatka Plzeňská – Jiráskova – Třebízského (vjezd do areálu Rumpoldu), konec stavebních oprav této části rekonstrukce je v křižovatce Jiráskova – Svazu bojovníků za svobodu.

Město zaplatí za rekonstrukci Jiráskovy ulice 84 milionů korun bez DPH, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje přes 12 milionů korun bez DPH. Částečně bude akce spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – cyklostezka. Město předalo staveniště zhotoviteli, kterým je společnost PORR Česká republika, v pátek 17. února 2023. Termín dokončení celé stavby je stanoven na 12 měsíců od zahájení stavby.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany