Jaderná elektrárna Mochovce jede na plný výkon. I díky plzeňské Škodě
Jaderná elektrárna Mochovce, foto: Peko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14668208
Jaderná elektrárna Mochovce, foto: Peko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14668208

Jaderná elektrárna Mochovce jede na plný výkon. I díky plzeňské Škodě

26 září, 2023 0 Od Pavel Žižka

V České republice se kolem výstavby jaderných elektráren opatrně našlapuje. To na Slovensku je situace jiná, a to i díky plzeňské Škodovce.

Jak oznámila společnost Slovenské elektrárne, začal nově vybudovaný třetí blok Jaderné elektrárny Mochovce dodávat do sítě 100 % výkonu. Na výstavbě a dokončení tohoto nejmodernějšího bloku ve střední Evropě se významně podílely také české firmy v čele s plzeňskou ŠKODA JS ze skupiny ČEZ.

Z původně plánovaných čtyř jaderných bloků typu VVER-440 byly v lokalitě Mochovce v letech 1998–2000 uvedeny do provozu první dva. Pro zbývající rozestavěné a zakonzervované bloky 3 a 4 již byla v té době dodána rozhodující část strojních dodávek. Tlakové nádoby obou reaktorů byly vyrobeny v Plzni ve společnosti ŠKODA JS. Samotnou konstrukci všech čtyř reaktorů pro JE Mochovce upravila ŠKODA JS oproti předchozím reaktorům vzhledem k vyššímu stupni seismicity v dané lokalitě.

Dle smlouvy uzavřené v roce 2009 se společností Slovenské elektrárne je ŠKODA JS jedním z hlavních dodavatelů technologie nejdůležitější části JE, tj. primárního okruhu. V rámci projektu dostavby JE Mochovce 3,4 jsou společností ŠKODA JS komplexně pokryty činnosti EPC kontraktu (Engineering, Procurement, Construction) pro část nejdůležitějších systémů primárního okruhu. Dle smlouvy měla ŠKODA JS přes dvacet subdodavatelů, převážně českých a slovenských podniků.

Společnost ŠKODA JS a.s. do JE Mochovce dodala následující prvky:

– Primární okruh

– Transportně technologická část (palivové hospodářství)

– Vnitřní spojovací potrubí

– Systém kontroly a řízení (částečně)

– Vložené chladící systémy

– Dílny údržby

Dosud odpracovali od roku 2009 kmenoví zaměstnanci ŠKODA JS na projektu Dostavba JE Mochovce 3,4 celkem 2,4 miliónu hodin, se započtením externích pracovníků dodavatelů jsou to 4 milióny hodin.

ŠKODA JS se významným způsobem podílela i na spouštění 3. bloku, které začalo na podzim roku 2022, v noci na 1. února letošního roku dodal třetí blok do sítě první elektřinu. Zvyšování výkonu a série dalších testů na vyšších výkonových hladinách dále pokračovalo a nyní je blok plně funkční a dosáhl projektových parametrů. Spuštění 4. bloku je naplánováno do dvou let od spuštění 3. bloku.

Dostavba třetího a čtvrtého bloku si vyžádala náklady 6,2 miliardy euro. Projekt dostavby 3. a 4. bloku patří ke klíčovým v portfoliu společnosti ŠKODA JS. Prokazuje na něm svou kompetenci v jaderné energetice, schopnost naplnit veškeré legislativní, technické a bezpečnostní požadavky současných evropských předpisů.

„ŠKODA JS disponuje unikátním a výkonným projektovým, výrobním a servisním týmem, který je schopný významně se podílet na obsluze jedinečného rozsáhlého a složitého funkčního celku, jakým výstavba jaderné elektrárny je,“ uvádí generální ředitel společnosti František Krček. „Uvedení třetího mochoveckého bloku na 100% výkon to dokazuje. ŠKODA JS je dnes jednou z mála firem, které dokážou realizovat projekt takového rozsahu.“

zdroj: Jan Stolár, ŠKODA JS