Klatovské pekárny chtějí vylepšit prostředí pro výuku studentů
Klatovská pekárna, zdroj: Plzeňský kraj
Klatovská pekárna, zdroj: Plzeňský kraj

Klatovské pekárny chtějí vylepšit prostředí pro výuku studentů

8 března, 2023 0 Od Pavel Žižka

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. se svými 200 zaměstnanci patří mezi významné a stabilní zaměstnavatele v Plzeňském kraji. Své produkty rozváží po celé republice, vyváží je na Slovensko a do Rakouska a dodávají je i do šesti vlastních prodejen. Ve středu se staly dalším místem návštěvy hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka v doprovodu zástupců Úřadu práce a Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Ti si prohlédli provoz a zaměřili se na otázky rozvoje společnosti, personalistiky a její spolupráce se středními a učňovskými školami.
Pekárny v Klatovech patří k úspěšným českým výrobcům pekařských výrobků. V letošním roce chce firma dosáhnout tržeb ve výši půl miliardy korun. „Naší vizí je, abychom mohli naše produkty dodávat i na německý trh,“ přiblížila hostům budoucí cíle společnosti generální ředitelka Jana Holubová. Nyní stojí před realizací nového investičního záměru vybudovat u vstupu do společnosti novou recepci a firemní prodejnu.

V oblasti zajištění pracovních sil patří pekárny k aktivním zaměstnavatelům. Podařilo se jim stabilizovat kmenové pracovníky a ve svém provozu umožňují studentům Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy praktickou výuku tříletých učebních oborů pekař a cukrář.

„Chtěli jsme pro studenty vytvořit lepší zázemí, ale při snaze získat dotace narážíme na číslování oborů, na něž mohou být přiděleny,“ upozornila J. Holubová hejtmana kraje. „Podíváme se na to, budeme se prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu tímto problémem určitě zabývat,“ přislíbil vedení společnosti hejtman Rudolf Špoták. Pekárny také využily možnost zaměstnat třicet agenturních pracovníků z řad uprchlíků z Ukrajiny, především žen. Profese, které jim však stále chybí, jsou údržbáři, řidiči a obsluhy výrobních linek.

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj