Marek Adler: Rok 2024 může být rokem obrody českého školství
Marek Adler, foto: Martina Adlerová
Marek Adler, foto: Martina Adlerová

Marek Adler: Rok 2024 může být rokem obrody českého školství

12 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

Taková šance se neopakuje každý rok. Spousta z nás žehrá na kvalitu škol a školství obecně. Právě rok 2024 ale může nastartovat změny, a to změny nikoli shora nařízené, ale změny, které vyvstaly takzvaně zdola.

Právě letos totiž na většině českých škol končí funkční období ředitelů. Zřizovatelé škol z řad obcí a krajů sahají k vypsání výběrového řízení jen zřídka. Přesto je to právě větší fluktuace na řídících pozicích, co může pomoci české školství rozhýbat. Více se k celé věci vyjádřil Marek Adler, ředitel Základní školy Be Open, autor podcastu Mozaika vzdělávání a jeden ze zakladatelů Asociace pedagogických pracovníků ČR.

Rok 2024 může být rokem obrody českého školství, ale… Na konci července 2024 končí volební období velké části ředitelek a ředitelů škol. Od mateřských po střední. Nejen pro zřizovatele je to jedinečná příležitost, jak pohnout se svými školami. Vzhledem k legislativnímu vymezení rolí příležitost v podstatě jediná.
Je třeba nezaspat, protože platí:

Zřizovatel může konkurs vyhlásit v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy. (Dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.)

Pro úplnost doplňuji variantu, na kterou je již u letošní možné vlny konkursů pozdě a která je uplatňována naprosto výjimečně: Zřizovatel je povinen vyhlásit konkursní řízení vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem šestiletého období Česká školní inspekce nebo školská rada.
Proč o tom všem píšu? Protože mnoho aktérů českého školství neví, že šance na proměnu konkrétní školy je teď a další přijde za šest let. Protože mnoho členů školských rad netuší, jakou pravomoc školské rady vůči ředitelům mají. Protože mnoho zřizovatelů bude třeba postrčit, aby se nebáli konkurs vyhlásit. Protože pro budoucí ředitele je nejvyšší čas zintenzivnit přípravy směrem ke konkursu (pokud bude vyhlášen).
Nepromeškejme šanci, kterou nám jaro 2024 nabízí!
zdroj: Marek Adler – učitel, kouč a lektor (Facebook)