Na počest všech stavitelů. V Plasích se chystá Den zednické lžíce s bohatým programem pro děti i dospělé
Zednická lžíce, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Zednická lžíce, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Na počest všech stavitelů. V Plasích se chystá Den zednické lžíce s bohatým programem pro děti i dospělé

11 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

Na počest všech stavitelů pořádá Centrum stavitelského umění v Plasích Den zednické lžíce.Akce se koná v běžně nepřístupných prostorách hospodářského dvora a zahrady plaského kláštera. Otevřeny budou historické dílny, zazní kramářská píseň a zahrají flašinety. Připraven je program pro děti se soutěží.

Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích je oblíbeným prázdninovým cílem. Moderní muzeum stavitelství atraktivní formou seznamuje s jednotlivými etapami stavby domu, v unikátní expozici je možné si vyzkoušet principy statiky, děti najdou zábavu na stavebním hřišti. Již druhé léto je možné navštívit expozici Středověké stavební stroje, která představuje v evropském měřítku ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie.

Expozice stavitelství v budově původního pivovaru jsou zaměřeny spíše na teoretické předávání stavebně řemeslných poznatků, expozice Dvora stavebních řemesel pak směřují k praktickému předávání tradičních postupů a dovedností. Pro návštěvníky jsou přístupné při doprovodných akcích jako je Den zednické lžíce. Naleznete zde pece pro pálení vápna, dílny ke zpracování kovových materiálů – unikátní historickou klempírnu, kovárnu s vnitřní i venkovní výhní a provozuschopnou slévárnu neželezných kovů.

Program Dne zednické lžíce bude pestrý. Zájemci si vyzkouší vyrobit zednickou lžíci tak, jak to praktikovali naši předkové. Těšíme se na Vás v sobotu 15. července od 12 do 17 hodin ve Dvoře stavebních řemesel CSD NTM Plasy. Vstup zdarma, zájemci o výrobu zednické lžíce 150 Kč.

zdroj: Jan Duda, Národní technické muzeum