Plzeň bude v létě znovu plná uzavírek. Tramvajový provoz bude pět měsíců hodně komplikovaný
Tramvaj na plzeňském náměstí Republiky, zdroj foto: město Plzeň
Tramvaj na plzeňském náměstí Republiky, zdroj foto: město Plzeň

Plzeň bude v létě znovu plná uzavírek. Tramvajový provoz bude pět měsíců hodně komplikovaný

8 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

Ani letošní léto se v Plzni neobejde bez čilého stavebního ruchu. Vzhledem k centralizovanému charakteru dopravy v krajské metropoli to opět povede k výrazným komplikacím v dopravě, které místní s hořkostí nazývají pravidelnou letní únikovkou. Letos však nepotrápí pouze řidiče, ale i cestující páteřních linek hromadné dopravy, tedy tramvají. Oprava 200 metrů kolejí zabere skoro půl roku. Budou se totiž opravovat i přilehlé inženýrské sítě.

Úsek tramvajové tratě, vedoucí jižní částí náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí, se dočká rekonstrukce. Důvodem je její nevyhovující technický stav. Součástí bude také úprava vodovodu a kanalizace, které jsou v havarijním stavu. Pět měsíců trvající stavební práce by měly začít letos v květnu. Předpokládané náklady činí 70 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení.

„Je zapotřebí opravit tramvajovou trat v délce přibližně 210 metrů. Je totiž už ve špatném technickém stavu. Práce se dotknou úseku od ulice Bedřicha Smetany až po Šafaříkovy sady. Obnoví se pevná jízdní dráha a trakční vedení, upraví jízdní a parkovací pruhy a chodníky. Součástí bude také rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí.

Stavba si vyžádá řadu omezení. Ta se dotknou cestujících MHD, řidičů automobilů, chodců a cyklistů, ale také obyvatel přilehlých domů a obchodníků. Snahou města je omezení minimalizovat a také načasovat rekonstrukci tak, aby nekolidovala s jinými naplánovanými stavebními akcemi ve městě i největšími kulturními akcemi v centru města.

„Ve výběrovém řízení na zhotovitele jsme proto stanovili pevný termín zahájení prací 10. května po Slavnostech svobody a dokončení nejpozději v listopadu před zahájením adventu,“ vysvětlil Aleš Tolar. Dodal, že výluky na tramvajové trati Správa veřejného statku města Plzně využije také k opravě vozovky na koleji mezi Zbrojnickou a zastávkami U Zvonu. „Budou tam předlážděny nepříjemné povrchové vlny v dlažbě, jež dlouhodobě trápí řidiče, kteří právem současný stav kritizují,“ doplnil Aleš Tolar.

Během výstavby se zcela uzavře tramvajová trať. V některých fázích stavby budou změněny trasy autobusových linek MHD. Neprůjezdný pro řidiče automobilů bude pruh podél tramvajové trati na náměstí Republiky a jízdní a parkovací pruh ve Zbrojnické. Ubude parkovacích stání na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích. Omezení se lehce dotkne i chodců a cyklistů, pro ně budou vybudovány koridory.

Detailní informace k rozplánování celé akce a detailní dopravní opatření město upřesní v průběhu dubna po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem.

zdroj: Bc. Monika Krausová, město Plzeň (tisková zpráva)