Plzeňský Západní okruh slaví první narozeniny
Plzeňský Západní okruh, zdroj foto: město Plzeň
Plzeňský Západní okruh, zdroj foto: město Plzeň

Plzeňský Západní okruh slaví první narozeniny

21 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

V Plzni mu říkáme Západní okruh, i když o žádný okruh nejde. První část jednou možná vybudovaného silničního okruhu kolem celé Plzně funguje už rok. Za tu dobu si našla spoustu fanoušků i odpůrců a podle čísel magistrátu významně snížila dopravní zatížení centra krajské metropole.

Takzvaný Západní okruh byl slavnostně otevřen 19. února 2023 a od té doby propojuje Borská pole se Severním Předměstím. Komunikace, jejíž součástí je mimo jiné i 1,2 kilometru dlouhá estakáda o 35 polích překlenující údolí Mže, dvě mimoúrovňové křižovatky, čtyři okružní křižovatky a turbookružní šestiramenná křižovatka, výrazně ulevil provozu v centru Plzně. Podle průzkumů intenzit automobilové dopravy z jara loňského roku v severní části okruhu projíždělo přes 19 000 vozidel za den.

„Přínos Západního okruhu vnímám jako jednoznačně pozitivní. Největší pokles intenzit nastal na Karlovarské třídě v úseku Otýlie Beníškové – Lidická, a to o více jak 7200 vozidel za den, což je pokles o 13 procent. Doprava dále poklesla například na Lidické, Domažlické či Skvrňanské a v sadech Pětatřicátníků. Naopak nárůst počtu automobilů se nejvíce projevil na komunikaci Studentská, v menší míře pak třeba ve Folmavské nebo Radčické ulici,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar s tím, že na jaře letošního roku by se měly průzkumy aktualizovat a do budoucna by mohly být na okruhu instalovány stálé automatické sčítače.

Změny v dopravním zatížení po otevření okruhu umožnily regulovat i semafory, tedy například prodloužit zelenou pro chodce na přechodech u hlavní pošty a na Palackého náměstí v centru metropole. Větší úpravy zahrnující i změny řazení v jízdních pruzích proběhly v křižovatce Gerská – Studentská.

„V září a říjnu roku 2023 byl měřen hluk od provozu na Západním okruhu v chráněných venkovních prostorech staveb na Vinicích, v Radčicích, Křimicích a ve Skvrňanech. Bylo prokázáno, že v žádném z měřicích bodů nedochází k překračování hygienických limitů v denní ani v noční době,“ doplnil Aleš Tolar.

Na samotném okruhu došlo ke snížení dovolené rychlosti na 70 kilometrů v hodině v oblasti křižovatky napojující sídliště Zadní Skvrňany s cílem zlepšit podmínky pro vjezd na hlavní komunikaci. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, jež je správcem komunikace, připravuje osazení dvou meteohlásek, tedy tabulí s proměnnými informacemi na začátku estakády v obou směrech, které umožní informovat řidiče o rizikových stavech vyvolaných povětrnostními podmínkami, město pak uvažuje o instalaci úsekového měření, které by mělo zajistit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti zejména v oblasti estakády přes údolí Mže. Pro zvýšení kapacity okružní křižovatky s Domažlickou ulicí na jižním konci Západního okruhu je již téměř připravena k zahájení přestavba na kapacitnější spirálovou okružní křižovatku se světelným řízením.

zdroj: Mgr. Eva Barborková, město Plzeň