Řidičák na zkoušku má 200 tisíc řidičů. Kdy mohou přijít o řidičák?
Řidičský průkaz, zdroj foto: Ministerstvo dopravy ČR
Řidičský průkaz, zdroj foto: Ministerstvo dopravy ČR

Řidičák na zkoušku má 200 tisíc řidičů. Kdy mohou přijít o řidičák?

4 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

V období dvou let od získání prvního řidičského průkazu všichni řidiči získávají tzv. řidičák na zkoušku. Jsou to tedy všichni prvořidiči s řidičskými průkazy získanými v letech 2022 a 2023. Podle aktuálních statistik to je 206 833 řidičů, kterým ještě neuplynulo dvouleté zkušební období. Často mají obavy, že o řidičské oprávnění mohou přijít i po spáchání banálního přestupku. Ministerstvo dopravy proto situaci uvádí na pravou míru.Podstatné je, že se celá záležitost týká jen závažných přestupků spáchaných až od 1. 1. 2024, tedy nikoliv zpětně. Za závažné dopravní přestupky spáchané ve dvouleté lhůtě nepřijdete rovnou o možnost řídit, musíte ale povinně na Dopravně psychologický pohovor a na praktické školení začínajících řidičů v autoškole.

Závažné dopravní přestupky jsou zejména:

  • Trestné činy se zákazem řízení motorových vozidel – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví
  • Přestupky se zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol
  • Přestupky a trestné činy hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený signál, pokyn „Stůj!“

Cílem není řidiče jen „vyřadit“ z provozu po dosažení 6 bodů – což bylo v původním návrhu, ale působit na jejich chování tak, aby si uvědomili rizika nebezpečného chování za volantem (alkohol, drogy, vysoká rychlost, rozptýlení telefonem apod.)

Neabsolvuje-li řidič výchovně-vzdělávací proces, nemůže řídit. V zákoně je na to lhůta tři měsíce od doby, kdy dotyčný spáchá přestupek a je vyzván příslušným úřadem, aby doložil absolvování pohovoru a školení. Pokud tak neučiní, musí odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a již nesmí řídit.

A proč to všechno? Řidiči do dvou let praxe způsobí v ČR 11 % dopravních nehod, představují přitom jen 3 % řidičů. Riziko, že nehoda mladého řidiče 18-24 let skončí úmrtím je více než 2x větší než u ostatních věkových skupin.
ŘP na zkoušku v různých obdobách funguje ve více než 15 státech EU, jde o osvědčený a efektivní nástroj ke snížení nehodovosti začínajících řidičů. ŘP na zkoušku jednohlasně doporučují odborníci na bezpečnost silničního provozu, protože mladí lidé na začátku řidičské praxe jsou nejrizikovější skupinou a zároveň se sami často stávají obětí závažných nehod.

zdroj: Ministerstvo dopravy ČR