Rokycanský hřbitov prokoukne
Rokycanský hřbitov, zdroj foto: město Rokycany
Rokycanský hřbitov, zdroj foto: město Rokycany

Rokycanský hřbitov prokoukne

21 července, 2023 0 Od Pavel Žižka
V úterý 25. července 2023 začnou práce na opravě povrchu účelových komunikací na městském hřbitově v Rokycanech.

Jedná se o třetí a závěrečnou etapu oprav cest. Celkem se upraví 566 metrů komunikací. Předpokládané dokončení je stanoveno na polovinu října. Náklady jsou ve výši 1,8 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem je společnost FINAL KOM s. r. o.

Nové komunikace budou napojeny na stávající. Ve třetí etapě budou dokončeny místní komunikace v severní části hřbitova. Nové komunikace budou mít šířku 2,5 metru. Součástí je také kácení stávajících stromů a výsadba nových. V blízkosti jednotlivých hrobů budou doplněny kořenové bariéry. Nový povrch bude mlatový s ohledem na pietní a parkové okolí.
Nové řešení komunikací je založeno na minimalizaci zpevněných komunikačních ploch. Ohraničeny budou žulovými kostkami. Cesty budou bezbariérové.
zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany