Rokycanští studenti se dočkají příjemnějšího prostředí
Gymnázium Rokycany, zdroj: Město Rokycany
Gymnázium Rokycany, zdroj: Město Rokycany

Rokycanští studenti se dočkají příjemnějšího prostředí

25 února, 2023 0 Od Pavel Žižka

Studenti gymnázia i střední odborné školy v Rokycanech se mají nač těšit. Prostory školy projdou v průběhu letošního roku rozsáhlou modernizací, což se dozajista pozitivně promítne i do kvality zdejšího vzdělávácího procesu.

Stavební úpravy i nákup technického vybavení budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Finance budou použity na vybudování nových laboratoří pro přírodovědné předměty, učebny robotiky a 3D tisku. Výrazně se zmodernizuje i výpočetní technika a nakoupí se tablety pro výuku cizích jazyků. Je nutné také zrekonstruovat výtahy.

Gymnázium a střední odborná škola v Rokycanech prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. Kromě již zavedených studijních oborů škola nově získala certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme a nabízí žákům možnost ukončit studium touto mezinárodně uznávanou zkouškou. Počet uchazečů o studium se každým rokem zvyšuje.

Současně se škola snaží prosazovat moderní výukové metody. Žáci jsou motivováni k tomu, aby samostatně vyhledávali a ověřovali informace, uvažovali v souvislostech, osvojili si základy badatelské práce. Důraz se klade na kvalitní výuku cizích jazyků, na práci s digitálními technologiemi, stejně jako na praktická cvičení z přírodních věd.
Tento směr výuky ovšem předpokládá vysokou úroveň technického vybavení učeben, které musí držet krok s vývojem současné vědy a techniky. Vedení školy proto plánuje v průběhu letošního roku rozsáhlou modernizaci výukových prostor v obou budovách školy. V rámci projektu budou vybudovány nové laboratoře pro přírodovědné předměty, učebny robotiky a 3D tisku. Počítá se také s výraznou modernizací výpočetní techniky zejména v odborných učebnách a s nákupem tabletů pro výuku cizích jazyků. Prostředky z projektu budou využity i na nezbytnou rekonstrukci výtahů, které jsou nutným předpokladem pro bezbariérový provoz školy.
zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany