Rokycany budou mít nové kulturní centrum. Koukejte, jak bude vypadat
Vizualizace budoucí podoby rokycanské sokolovny, zdroj foto: město Rokycany
Vizualizace budoucí podoby rokycanské sokolovny, zdroj foto: město Rokycany

Rokycany budou mít nové kulturní centrum. Koukejte, jak bude vypadat

25 října, 2023 0 Od Pavel Žižka

Nové rokycanské centrum kultury je zase o něco blíž. Na konci září 2023 totiž nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl ve společném územním a stavebním řízení schválen záměr revitalizace areálu sokolovny v Rokycanech.

Budova sokolovny byla postavena na počátku 20. století a v 80. letech byla rozšířena o přístavbu kulturního domu s velkokapacitní restaurací. Hlavní sál a přilehlé salonky sokolovny jsou uzavřeny od 21. října 2016 z důvodu špatného technického stavu stropu nad hlavním sálem. Na podzim 2020 byla vyhlášena architektonická soutěž na revitalizaci sokolovny s odevzdáním návrhů do poloviny března 2021. Ze 14 soutěžních návrhů vyšel vítězně návrh architektonické kanceláře Rusina Frei architekti.

„V Rokycanech chybí prostor pro pořádání kulturních akcí, maturitních plesů, bálů, městských oslav. Již sedm let je uzavřena sokolovna. Nyní jsme získali povolení k odstranění přístaveb sokolovny a rozhodnutí, kterým byl ve společném územním a stavebním řízení schválen záměr revitalizace areálu Sokolovny. Sokolovna by se po přestavbě měla stát moderním kulturním centrem. Při rekonstrukci a převtělení sokolovny na moderní společenský sál budeme dbát na zachování původní historické budovy a získání podoby meziválečného období,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

„Návrh moderně pojal novou přístavbu sokolovny. Tu navrhl vítěz v místě původních přístaveb z 20. a 80. let minulého století. Nová přístavba je navržena převážně ze skla a citlivým způsobem navazuje na historickou budovu. Revitalizovaná budova Sokolovny bude využita hlavně pro velký společenský a divadelní sál s odpovídajícím jevištěm a scénickou technikou. Do nové navazující přístavby jsou kromě vestibulu umístěny víceúčelový malý sál, zázemí účinkujících a taneční studio,“ vysvětlil místostarosta Jiří Sýkora.

„V současnosti architekti zpracovávají realizační projektovou dokumentaci stavby. Následně musí zpracovat položkový rozpočet. Poté město vyhlásí veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavby. Následně po předložení nabídek budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda město bude přestavbu sokolovny realizovat, a to s ohledem na finanční možnosti města Rokycan,“ doplnil Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

Obě budovy budou tvořit jeden funkční celek, rozdělený do tří provozních traktů. Ve společenském traktu v přední části stavby je navrhnut vestibul, foyer, šatny a WC, bar, divadelní kavárna, hlavní schodiště a v patře dvojice kluboven využitelných jako salonky. Uprostřed stavby se nachází oba sály, které lze propojit do jednoho velkého společenského prostoru na úrovni parketu (pro plesové uspořádání pro 500 osob), ze kterého je možný přímý přístup na piazzettu na východě i na zahrádku divadelní kavárny na západní straně. V zadní části se nachází servisní trakt s jevištěm, zázemím účinkujících a provozní místnosti. V tomto traktu je umístěno také taneční studio se zázemím, které je samostatně přístupné po schodišti přímo z ulice. Pod přístavbou a piazzettou je navrženo podzemní parkování.

Každý ze sálů bude mít zásuvné hlediště s elektrickým ovládáním otevírání a zavírání. Díky tomuto systému lze rychle variovat prostory sálů. Malý sál bude mít kapacitu hlediště 104 míst k sezení na sklopných sedadlech. Velký sál bude mít kapacitu 400 míst k sezení na mobilní elevaci. Doplňující sedadla velkého sálu se nachází v lóži ve druhém nadzemním podlaží. Pro možnost stěhování nábytku je navržena zvedací plošina, která slouží jako výtah mezi skladem v prvním podzemním podlaží, velkým sálem v prvním nadzemním podlaží a jevištěm. Umožňuje tedy propojit tři úrovně. Podle potřeb divadelního představení ji lze používat jako forbínu. Celý objekt bude rovněž vybaven potřebnou AV technikou (ozvučení, osvětlení, video apod.). Sály budou využívány pro divadelní představení, jako kino, pro plesy a hudební zábavy, pro přednášky, konference, taneční apod.

Sály, foyer a veřejně přístupné prostory budou vybaveny odpovídajícím nábytkem pro potřeby plesů, přednášek a dalších akcí. Kanceláře pro zaměstnance budou vybaveny kancelářským nábytkem. Šatny pro účinkující a malý sál budou mít dostatek skříněk a dalšího potřebného nábytku.

Součástí kulturního centra bude bar, kavárna s menší cateringovou přípravnou, včetně dostatečného zázemí pro catering. Bar by měl mít možnost otevřít při větší návštěvnosti (plesy a divadelní představení) druhou výdejnu.

Na novou přístavbu pak bude navazovat volně přístupný veřejný prostor – piazzetta a dále veřejné parkoviště. Piazzetta je navržena ve sklonu směrem k parkovišti a poskytuje tak přirozenou elevaci vhodnou pro případné venkovní kulturní akce a zároveň bezbariérový přístup do obou sálů kulturního centra. Piazzeta bude lemována nově vysazenými stromy. Nové venkovní parkoviště je z velké části navrženo s vegetační dlažbou doplněnou o stromy poskytující stín.

Město Rokycany připravuje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech – Nové centrum kultury z výzvy ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov v rámci Modernizačního fondu.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany