Sokolnictví na Rokycansku táhne
Ilustrační foto, zdroj: Pixabay
Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Sokolnictví na Rokycansku táhne

8 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Dravci, jejich páni, lovečtí psi i zájemci z řad veřejnosti. Taková byla atmosféra sokolnických setkání a výcvikových dnů, které se v průběhu roku 2022 uskutečnily pod hlavičkou rokycanského sokolnického střediska. Poskupně se konaly ve Volduchách, v Drozdově a v Siré. Díky spolupráci myslivců, sokolníků a ochránců přírody, kteří akce organizačně zajišťovali, se podařilo představit tento zajímavý koníček veřejnosti, získat nové zájemce a díky účasti Mgr. Karla Brože i pořídit zdařilé fotografie.

Poslední letošní setkání, které představilo tento zvláštní způsob lovu, se uskutečnilo před pár dny opět ve Volduchách nedaleko Rokycan. Počasí nebylo úplně ideální, což se odrazilo i na účasti. Po obědě v Oseku se necelá desítka účastníků odebrala do honitby Mysliveckého spolku Volduchy.

Dravci v blízkosti člověka vzbuzují pozornost a respekt nejen samotných sokolníků, ale i přihlížejících. Myslivecký spolek Volduchy, kde se tradičně sokolnické lovy konají, není spolkem ledajakým. Kromě sokolníků zde zázemí pro své akce najdou i kynologové. Spolek má patnáct členů a hospodaří na více než osmi stech hektarech. Nutno podotknout, že se o honitbu starají více než příkladně a rádi by pokračovali minimálně i v dalších deseti letech.

Výcviková sokolnická setkání tedy splnila své poslání. Nejen, že sokolnictví prezentovala jako nehmotné dědictví zapsané na seznamu UNESCO, ale zároveň byla i setkáním lidí se stejným zájmem. Současně je třeba poděkovat mysliveckým společnostem, v jejichž honitbách tyto akce probíhaly a těšit se, že příští rok se opět setkáme.

zdroj: Pavel Moulis/ ZO ČSOP Rokycany