Strach o leteckou záchranku v Líních: Hejtman i plzeňský primátor napsali otevřený dopis ministrům
Letecká záchranná služba Armády České republiky v Líních, zdroj foto: Plzeňský kraj, Bc. Patrik Pátek
Letecká záchranná služba Armády České republiky v Líních, zdroj foto: Plzeňský kraj, Bc. Patrik Pátek

Strach o leteckou záchranku v Líních: Hejtman i plzeňský primátor napsali otevřený dopis ministrům

21 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Kolem výstavby Gigafactory v Líních u Plzně se vznáší strachy politiků i veřejnosti. Ten aktuálně poslední se týká možného přesunu Letecké záchranné služby. Spekuluje se o stěhování do Karlovarského kraje. Tyto zprávy nenechaly chladnými ani plzeňského primátora Romana Zarzyckého a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Ti společně zasílají otevřený dopis ministrů Vlády ČR Jozefu Síkelovi (ministr průmysl a obchodu) a Vlastimilu Válkovi (ministr zdravotnictví), v němž se proti tomuto záměru vymezují.

Ministr zdravotnictví Válek v minulém týdnu navštívil Plzeňský kraj a během své návštěvy se nemohl tomuto tématu vyhnout. Například při debatě s vedením Klatovské nemocnice i se zástupci Plzeňského kraje a města Klatovy se ministr vyjádřil mimo jiné k budoucímu zajištění letecké zdravotnické záchranné služby, přičemž uvedl, že o její lokaci ať už před nebo po vypršení smlouvy s Armádou ČR se bude primárně rozhodovat přímo v Plzeňském kraji.

Text otevřeného dopisu plzeňského primátora a hejtmana Plzeňského kraje:

Otevřený dopis ve věci společného stanoviska hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a primátora města Plzně Romana Zarzyckého k možnému záměru vlády ČR přemístit armádní leteckou záchrannou službu z Plzeňského kraje.

Jsme přesvědčeni, že je nezbytné v Plzeňském kraji zachovat Leteckou záchrannou službu Armády České republiky, která již desítky let zachraňuje lidské životy v našem regionu.

Armádní letecká záchranná služba funguje v nepřetržitém provozu a společně s Fakultní nemocnicí Plzeň je nedílnou součástí záchranného systému Plzeňského kraje. Její největší devízou je nepřetržitý provoz, tedy provoz jak v denních, tak nočních hodinách. Tím se zásadně liší od obdobných služeb neprovozovaných českou armádou na území ČR.

V usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2022 č. 647 k revitalizaci brownfieldu a přípravě a výstavbě
strategického podnikatelského parku Plzeň – Líně stojí, že vláda souhlasí: „s prvotním indikativním záměrem investice do přípravy a výstavby na území stávajícího letiště a brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně a jeho přeměny na strategický podnikatelský park, především za účelem investice typu Gigafactory a s tím, že bude nadále poskytována letecká záchranná služba provozovaná Armádou České republiky a bude zachována infrastruktura pro její provoz“.

S ohledem na výše zmíněné společně žádáme vládu ČR, aby dostála svým slibům a otevřeně a veřejně
odmítla informace publikované v médiích, že armádní letecká záchranná služba bude přemístěna
z Plzeňského do Karlovarského kraje, který je méně osídlený a nedisponuje fakultní nemocnicí.

Vyzýváme a žádáme proto ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu a ministra zdravotnictví
Vlastimila Válka, aby konkrétně odpověděli na naše dotazy, které se bezprostředně týkají setrvání armádní letecké záchranné služby v Plzeňském kraji a zajištění bezpečnosti občanů kraje:
1. Kdo bude v dalších letech provozovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji?
2. Bude služba fungovat nepřetržitě 24/7, tedy v denních i nočních hodinách?
3. Kam bude armádní letecká záchranná služba přemístěna z letiště v Líních, pokud o tom stát
v souvislosti se stavbou Gigafactory uvažuje?

V souvislosti s tím deklarujeme, že společně učiníme všechny kroky, aby byla Letecká záchranná služba Armády České republiky v Plzeňském kraji zachována. Její možné přesunutí považujeme za nesystémové a v rámci záchranného systému za zcela zbytečné hazardování s lidskými životy našich občanů. Totiž žádný podnikatelský záměr nesmí nijak ohrozit provoz nebo kvalitu služby zachraňující lidské životy.

zdroj: Hana Josefová, město Plzeň, Nemocnice Plzeňského kraje