U Boleveckých rybníků se budou kácet uschlé stromy
Lesy u Boleveckých rybníků, foto: Milan Sekáč, zdroj: Město Plzeň
Lesy u Boleveckých rybníků, foto: Milan Sekáč, zdroj: Město Plzeň

U Boleveckých rybníků se budou kácet uschlé stromy

14 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Lesníci plzeňských městských lesů začínají počátkem příštího týdne kácet uschlé a poškozené stromy hlavně v blízkosti cest. Těžba v rekreační oblasti Bolevecké rybníky potrvá přibližně do poloviny února. Lesníci proto apelují na návštěvníky, aby byli ohleduplní, dodržovali jejich pokyny a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovali do míst, kde se právě dřevo těží.

„Odstraňování suchých a poškozených stromů probíhá v městských lesích vždy v zimních měsících, kdy se v lesích pohybuje nejméně lidí. Prioritně přitom odstraňujeme stromy blízko cest, které by mohly návštěvníky lesa ohrozit. Je pro nás důležité, aby cesty zůstaly bezpečné,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

Ve většině případů budou cesty uzavřeny jen v řádu hodin, jen u cesty za skautskou klubovnou u Seneckého rybníka to zřejmě bude celý den.

Současně bude také v blízkosti Seneckého rybníka probíhat prosvětlování porostu. „Clonná seč, jak prosvětlení lesa odborně nazýváme, je záměrné postupné snižování počtu dospělých stromů v porostu způsobem, který vytvoří optimální podmínky k tomu, aby se dobře ujala semena lesních dřevin. Následné odrůstání mladých stromků, které v lese vyrostly bez zásahu lesníků, tedy pomůže jak stávajícím starším, ale zdravým stromům, tak semenáčkům, které vyrůstají pod nimi. Podpoříme tak přirozené zmlazení lesa a nastartujeme jeho přirozenou obnovu. Dubům, bukům i borovicím, které hůře snášejí klimatickou změnu, tak dodáme více světla i vláhy, která by se k nim při slabém dešti hustými korunami nedostala,“ vysvětlil vedoucí oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.

Prosvětlování lesních porostů je dlouhodobou záležitostí. Lesníci v něm budou pokračovat i v dalších letech. Je součástí péče o lesy, která podporuje přírodě blízkým způsobem vznik odolnějšího dvougeneračního smíšeného lesa.

zdroj: Eva Baborková, město Plzeň