V Blovicích zlepšují podmínky pro třídění odpadů
Nádoby na tříděný odpad, zdroj: město Blovice
Nádoby na tříděný odpad, zdroj: město Blovice

V Blovicích zlepšují podmínky pro třídění odpadů

1 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Města, obce i jejich občané bojují se zvýšenými náklady za zpracování odpadu. Jednou z cest je zlepšení třídění recyklovatelného odpadu. V Blovicích tomu jsou naproti. Během ledna tu na některých místech budou instalovány velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Celkem dojde k navýšení kapacity sběrné sítě o 3140 l.

Nové nádoby na plasty, papír a sklo budou mít objem 1100 litrů a odpad se sem i snáze uloží. Velké nádoby tedy pojmou více než čtyřnásobek odpadu proti stávajícím malým. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba obalové materiály důkladně rozebrat a sešlapat. Město zároveň upozorňuje, že velkoobjemové kartony a plasty patří do sběrného dvora.

V Javorové ulici budou větší nádoby na plast a papír, v Družstevní ulici pod mateřskou školou se dočkají občané větší nádoby na plast. V ulici Pod Tratí bude instalována větší nádoba na sklo, vývoz této komodity bude posílen rovněž na rohu ulic Tyršova a Tržní. Spojením dvou sběrných míst na roh ulic Palackého a 5. května pod poliklinikou bude posílen sběr plastu a papíru.

zdroj: Město Blovice