V Nemocnicích Plzeňského kraje začala fungovat ombudsmanka. Je k dispozici pacientům i zaměstnancům nemocnic
Ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

V Nemocnicích Plzeňského kraje začala fungovat ombudsmanka. Je k dispozici pacientům i zaměstnancům nemocnic

13 října, 2023 0 Od Pavel Žižka

Dalšího zastání se dostane zaměstnancům i pacientům skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR a snahy o zlepšení komunikace mezi pacienty nebo jejich blízkými a mezi zaměstnanci nemocnic zřídila Skupina NPK pozici nemocničního ombudsmana.

Od září jím je ve všech krajem vlastněných nemocnicích lékařka Stanislava Stupková. Zájemci o konzultace ji mohou kontaktovat osobně v nemocnicích, telefonicky, mailem nebo písemně.

„Budu se těšit na jakékoli podněty a společné hledání řešení, které bude ve prospěch všech zainteresovaných stran ke zlepšení vztahu pacienta a zdravotnického personálu,“ říká nemocniční ombudsmanka s tím, že v nové pozici bude využívat bohaté zkušenosti ze své 30leté praxe lékaře působícího v lůžkové i ambulantní péči a to v nemocničním i privátním prostředí. „Všude jsem byla v přímém kontaktu s pacienty, řešila s nimi jejich diagnózy, navržené postupy léčby a samozřejmě i náměty nebo připomínky a pochopitelně i nespokojenost a stížnosti. Věřím, že jich bude co nejméně, ale pokud se vyskytnou, ráda pomohu s jejich řešením,“ doplňuje.

S čím se lze na ombudsmana obrátit? Jakou agendu řeší?

Základním úkolem nemocničního ombudsmana NPK je chránit práva pacientů. Poskytovat pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení problémových situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici. Ombudsman pak zprostředkuje komunikaci mezi zdravotnickým personálem a klientem zdravotnického zařízení.

Pacienti se mohou na ombudsmanku obracet se stížnostmi, podněty, připomínkami, náměty na zlepšení péče i s pochvalami, a zejména pokud mají pocit, že jejich práva byla zkrácena. Ombudsman pomáhá najít nebo zprostředkovat odpovídající řešení daného podnětu.

Nemocniční ombudsman řeší i podněty nebo náměty zaměstnanců, pokud jejich téma souvisí s péčí o pacienty nebo pokud zaměstnanci upozorní na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které nemocnice Skupiny NPK zastávají (viz Etická linka).

Nemocniční ombudsman je povinen zachovávat mlčenlivost.

Kdo se může na nemocničního ombudsmana obrátit?

Ombudsmanku mohou kontaktovat přímo pacienti, resp. zákonní zástupci pacientů nebo opatrovníci, osoby blízké či pozůstalí nebo osoby zmocněné pacientem. Dále se může na ombudsmana obrátit jakýkoli zaměstnanec nemocnice (i nezdravotník) a návštěvník nemocnice.

zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje