V Plasích se bude v sobotu fotit

V Plasích se bude v sobotu fotit

11 října, 2022 0 Od Pavel Žižka

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a MAS Světovina ve spolupráci s Klášterem Plasy a Fotoklubem Plasy zvou děti a mládež do Plas. V rámci projektu poznávání cisterciáckých klášterních krajin se tu 15. října od 12.30 koná akci Cisterciácký fotomaraton pro děti a mládež.

Soutěžit mohou děti i v doprovodu rodičů a mládež do 18 let ve třech věkových kategoriích: nejmladší do 10 let, 10-15 let a15-18 let. Na místě bude vyhlášeno sedm témat a do určené hodiny musí všichni odevzdat sedm svých fotografií k vyhlášeným tématům.

Přihlašování bude možné od 12.30 do 13.00 před vstupem do plaského kláštera. Ve 13 hodin budou vyhlášena soutěžní témata – na místě a prostřednictvím FB pro ostatní klášterní krajiny.

Konec je naplánován na 17 hodin. V budově kláštera bude nutné předat soutěžní snímky, ke každému tématu jeden snímek. Snímky je možné odevzdat i dříve než v 17 hodin. Pořadatelé též umožní snímky poslat přes některé fotografické uložiště, a to nejpozději do 18 hodin.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny odbornou porotou a vystaveny na webu projektu Cisterciácké klášterní krajiny.

Případné dotazy k soutěži pište na e-mail pořadatelů: adpro@iol.cz