Vlakové cestující do Starého Plzence, Blovic, Nepomuku, Horažďovic a Pňovan bude 15 let vozit společnost Arriva
Vlaková souprava RegioPanter, zdroj: Plzeňský kraj
Vlaková souprava RegioPanter, zdroj: Plzeňský kraj

Vlakové cestující do Starého Plzence, Blovic, Nepomuku, Horažďovic a Pňovan bude 15 let vozit společnost Arriva

12 května, 2023 0 Od Pavel Žižka

Dnes byla uzavřena smlouva na provoz vlaků na lince P1 jih, tedy mezi stanicemi Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany, mezi Plzeňským krajem a novým dopravcem ARRIVA vlaky. Bude účinná 15 let, a to od prosince 2023 do prosince 2038. Plzeňský kraj tak pokračuje v zadávání smluv v železniční a autobusové dopravě v otevřených soutěžích, přičemž v tomto případě byl tento postup navíc vynucen dotačními podmínkami Operačního programu doprava, za jehož podpory byla pořízena vozidla na provoz této linky.

Na lince P1 jih je v současné době provozováno devět moderních nízkopodlažních elektrických jednotek RegioPanter v grafickém designu Plzeňského kraje. Tyto jednotky nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služeb, jako např. možnost připojení na wi-fi, zásuvky, pohodlná látková sedadla s područkami, akustický i vizuální informační systém či prostorné bezbariérové WC. Cestující s dětmi, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace spolu se seniory oceňují již od prosince 2018, od kdy jsou tyto jednotky v provozu, částečnou nízkopodlažnost vozidel. Nástup a výstup do a z těchto jednotek v zastávkách a stanicích je tak velmi komfortní i tam, kde ještě stanice a zastávky neprošly větší rekonstrukcí.

Zadání tohoto kontraktu formou otevřené soutěže bylo vynuceno podmínkami Operačního programu doprava. Kraj proto vyhlásil na provoz vlaků nabídkové řízení. „V nabídkovém řízení jsme obdrželi celkem tři nabídky, a to od dopravců ARRIVA vlaky, České dráhy a RegioJet. Při zajištění stejných požadavků pro všechny uchazeče nabídl dopravce ARRIVA vlaky za nejvýhodnější cenu pro Plzeňský kraj, a proto dnes s tímto dopravcem uzavíráme smlouvu na 15 let,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Nový dopravce převezme devět jednotek RegioPanter provozovaných na lince P1 od stávajícího dopravce České dráhy v souladu dotačními podmínkami Operačního programu doprava a bude je i nadále provozovat na této lince. S ohledem na požadavky na vybavení vozidel na železnici dovybaví nový dopravce do prosince 2026 tato vozidla mobilní částí ETCS, přičemž tento úkon je již zahrnut v nabídkové ceně. S ohledem na skutečnost, že na lince P1 jih budou nasazena stejná vozidla jako nyní a jízdní řád nedozná významných změn, běžný cestující změnu dopravce téměř nepozná. Ve vlacích i nadále bude platit přívětivý tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji v Plzeňském kraji na jednu jízdenku. V případě zaměstnanců a důchodců pracujících ve veřejné dopravě v kraji bude i zde uznáváno zaměstnanecké jízdné IDPK.

Společnost Arriva o nové smlouvě mimo jiné informuje: „Je před námi jeden unikát, který si vyzkoušíme jako první v republice. Od Českých drah odkoupíme devět jednotek, které na této lince v současnosti jezdí. Byly totiž pořízeny s pomocí evropských dotací. Převod vlaků nakoupených za dotace z jednoho na druhého dopravce zatím nikdo v republice neprovedl. Cestující změnu dopravce poznají snad jen podle stejnokroje strojvedoucích, průvodčích a pokladních.“

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj, Arriva