Za nejvzácnějšími obyvateli brdských potoků vás zavede Račí stezka v samém srdci Chráněné krajinné oblasti Brdy
První zastavení Račí stezky v prostoru zaniklé vesničky Padrť, foto: Pavel Žižka
První zastavení Račí stezky v prostoru zaniklé vesničky Padrť, foto: Pavel Žižka

Za nejvzácnějšími obyvateli brdských potoků vás zavede Račí stezka v samém srdci Chráněné krajinné oblasti Brdy

24 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

Víte, které zvíře najdete ve znaku CHKO Brdy? Je jím rak kamenáč, kriticky ohrožený druh, který právě v Brdech a v jejich okolí prosperuje možná nejlépe v celé ČR. A právě jemu je věnována Račí stezka.

Z padrťských plání k loveckému zámečku Tři Trubky vede vůbec první naučná stezka v bývalém vojenském území v Brdech. Dnes už jich je tu vyznačeno více, ovšem tato byla v roce 2016 vůbec první. Návštěvníky provází podél Padrťského potoka, či chcete-li Klabavy. Právě tento tok a jeho nejbližší okolí jsou vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou, od roku 2009 spolu s padrťskými loukami nazývanou Padrťsko. Předmětem ochrany v této části je už vzpomínaný rak kamenáč. Kudy jinudy by tedy Račí stezka měla vést?

Padrťský potok má v těchto místech, tedy mezi Padrťskými rybníky a soutokem s Třítrubeckým potokem, spoustu tváří. Na loukách přirozeně meandruje a v lesích se napřimuje. Tady je také většinou mělký a široký a střídají se na něm tůně a úseky se silnějším proudem. Žijí zde například vranky, vydry říční nebo už výše zmíněný jeden z našich dvou původních druhů raka – rak kamenáč.

Račí stezka turisty provede kolem tohoto toku a na třech zastaveních seznámí s ekologií raka kamenáče i Padrťského potoka. Věnuje se zejména ohrožení, které přímo či nepřímo dopadají na populace tohoto korýše. První zastavení naleznete u mostku před Padrťský potok v prostoru zaniklé vesničky Padrť, druhé u mostku na lesní cestě Josefce a třetí taktéž na této lesní asfaltce u rozcestí nad zámečkem Tři Trubky.

Račí stezka měří na délku necelých 6 kilometrů. Ačkoli celá vede po zpevněném povrchu, na odpolední procházku po kávě to zrovna není. Oba konce jsou několik kilometrů od civilizace či parkoviště a stezka netvoří okruh. Ten si z trasy můžete udělat, vydáte-li se na zpáteční cestu po asfaltce po úbočí vrchu Kočka. Tato procházka měří jedenáct a půl kilometru. K této dávce ještě musíte přidat 6 kilometrů, pokud vyrazíte ze Strašic, 9 kilometrů, pokud vyrazíte ze Skořic, nebo 12 kilometrů, pokud vyrazíte z Trokavce, Míšova či Teslín. Tyto součty dávají tušit, že nejsnazší bude si Račí stezku prohlédnout ze sedla bicyklu.

Stezka není v terénu vyznačena, ale orientace tu není problém. Mapky jsou součástí všech zastavení, budete-li se držet asfaltu, musíte pouze jednou správně odbočit, a pro jistotu si můžete trasu dopředu prohlédnout pod odkazem ZDE. Račí stezka vede po asfaltce z Padrti do Strašic a dále po celé délce lesní cesty Josefky.

zdroj: PoznejBrdy