Západočeská univerzita formuje celý region. Za 75 let má skoro 100 tisíc absolventů
Miroslav Lávička, zdroj foto: Západočeská univerzita v Plzni
Miroslav Lávička, zdroj foto: Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita formuje celý region. Za 75 let má skoro 100 tisíc absolventů

4 října, 2023 1 Od Pavel Žižka

Přes 11 608 studujících, 92 profesorek a profesorů, 94 716 absolventek a absolventů – to jsou jen některá čísla spojená se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU). Její nejstarší fakulta, Fakulta pedagogická, letos slaví 75. výročí založení. To, jak se ZČU od doby jejího vzniku vepsala do podoby města a regionu, připomíná kampaň Formujeme Plzeň.

„Fakulta pedagogická už 75 let utváří primární i sekundární školství v Plzeňském kraji. Jen o rok mladší technické fakulty jsou zdrojem odborně vzdělaných profesionálů a profesionálek pro průmyslové podniky a intenzivně s průmyslem spolupracují také v oblasti výzkumu a vývoje. A takto bychom mohli u každé naší součásti dokládat, jak je ukotvená v regionu, jak ho formuje a čím přispívá k jeho prosperitě a prestiži,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

ZČU je podle něj organismus hodný respektu, který do života Plzně zasahuje víc, než by si možná leckdo dokázal představit. „Západočeská univerzita není jen instituce. Za zdmi budov se skrývá obrovská práce a kooperace lidí, od vyučujících přes vědecko-výzkumné kapacity, studující až po podpůrné pracovníky a pracovnice, kteří všichni dohromady tvoří jeden celek. Ten ale mnohdy možná není na první pohled pro veřejnost dostatečně uchopitelný,“ přibližuje rektor jeden z důvodů kampaně Formujeme Plzeň.

ZČU sice kampaň spouští k 75. výročí své nejstarší fakulty, ale svým obsahem se zaměřuje především na budoucnost a upozorňuje na to, v čem je přínosem a kam směřují jednotlivé součásti, které univerzitu tvoří. V onlinové i outdoorové části bude kampaň dlouhodobě zdůrazňovat, že pozitivní vliv na prosperitu města a regionu mají všechny fakulty, ústavy a výzkumná centra ZČU.

„Abychom byli veřejnosti srozumitelní, zvolili jsme jako základní komunikační nástroj číslo. Teprve s čísly si totiž člověk představí, jaký rozsah některé věci mají. Na těch, která jsme vybrali pro kampaň, je zřejmé, jak moc už ZČU do plzeňského života vrostla a že se s ní musí počítat,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně, a zmiňuje tak i claim kampaně S námi můžete počítat. Některá čísla jsou seriózní a obsahují jasnou informaci o tom, co univerzita městu a celému západočeskému regionu přináší, jiná jsou spíše zábavná a odkazují ke studentskému životu a atmosféře univerzitního města. Kampaň pracuje také se zobrazením mozku, který je symbolem vzdělanosti.

Číslem 75 připomíná jeden z vizuálů kampaně dobu existence plzeňské Fakulty pedagogické, která vznikla 14. září 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes nabízí celkem 45 studijních programů a 192 různých kombinací dvouoborových studií. V 17 základních oborových směrech připravuje budoucí učitele mateřských, základních a středních škol. Za tři čtvrtě století svého působení vychovala více než 27 tisíc absolventek a absolventů. Stejně jako celá ZČU se i Fakulta pedagogická dívá především do budoucnosti. Od roku 2019 totiž počet zájemců o učitelství stále roste. Letos fakulta obdržela přes čtyři tisíce přihlášek, což je téměř dvakrát více než v roce 2017.

Své výročí oslavuje Fakulta pedagogická v průběhu celého akademického roku. V říjnu se například uskuteční umělecko-pedagogická výstava „UMOPED 75“ nebo akce věnovaná současným trendům ve výuce chemie. Na listopad fakulta připravila koncert v Západočeském muzeu, Veleslavínské literární klání, vzdělávací festival eduDEN či konferenci k autismu u dětí. V prosinci se pak uskuteční Slavnostní zasedání Vědecké rady a Rady pro vzdělávání Fakulty pedagogické. Program oslav je k dispozici na fakultním webu v sekci 3/4 století.

K 75. výročí se však připojuje univerzita jako celek. Prostřednictvím kampaně vstupuje do veřejného prostoru a připomíná Plzeňanům, že právě díky ZČU je Plzeň městem plným talentovaných mladých lidí, centrem vysokoškolského vzdělávání, vědeckého bádání a hybatelem hospodářského rozvoje jednoho z nejvýznamnějších průmyslových regionů ČR.

zdroj: Mgr. Šárka Stará, Západočeská univerzita v Plzni