403 let po Bílé hoře: Co si pamatujete o slavné bitvě?
Bitva na Bílé hoře, foto: Peter Snayers - exhibition catalogue CD The Winter King, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1179626
Bitva na Bílé hoře, foto: Peter Snayers - exhibition catalogue CD The Winter King, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1179626

403 let po Bílé hoře: Co si pamatujete o slavné bitvě?

8 listopadu, 2023 0 Od Pavel Žižka

8. listopadu uplyne 403 let od bitvy na Bílé hoře. Střetnutí, které ovlivnilo české země na stovky let, si připomínáme krátkým kvízem. Co si o naší slavné prohře a pamatujete?

Bitva na Bílé hoře se odehrála 8. listopadu 1620 a měla dalekosáhlé důsledky pro České království i pro celou střední Evropu. Nebyla pouze vojenským střetem, ale také zásadním momentem pro budoucnost Českého království. Po ní totiž následovala tvrdá rekatolizace a omezení náboženské svobody. Tato bitva měla také širší dopady na evropskou politiku a rovnováhu sil. To lze ale říci i o celé třicetileté válce, jejíž součástí právě bitva na Bílé hoře byla.

V našem kvízu si můžete připomenout některá důležitá fakta o této bitvě. Většinu z nich jste pravděpodobně slyšeli ve škole. Pamatujete si je ještě?

Bitva na Bílé hoře, foto: Peter Snayers - exhibition catalogue CD The Winter King, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1179626

Co si pamatujete o bitvě na Bílé hoře?

Co vše si pamatujete ze školy o jedné z našich slavných proher?

1 / 7

 

Co dnes stojí na místě bitvy na Bílé hoře?

2 / 7

 

Co dělal český král Fridrich Falcký v době bitvy?

3 / 7

 

Kolik mužů se v bitvě střetlo?

4 / 7

 

Kolik padlých či raněných bylo po bitvě na straně císaře?

5 / 7

 

Kolik padlých či raněných bylo po bitvě na straně české stavovské armády?

6 / 7

 

U kterého města se obě armády střetly den před Bílou horou?

7 / 7

 

Kdo v bitvě na Bílé hoře bojoval na straně české stavovské armády?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 60%

0%

zdroj: Wikipedia