9 miliard příjmů, 11 miliard výdajů – takový bude rozpočet Plzeňského kraje v příštím roce
České bankovky, zdroj foto: Národní galerie v Praze, Epos 257Trafo GalleryBigBoss - https://art.ihned.cz/umeni/c1-65702800-epos-257-vystava-veletrzni-palac-narodni-galeriehttps://trafogallery.cz/store/tisky/epos-257-retroreflexe-znacky/https://www.biggboss.cz/news/5196https://magazin.aktualne.cz/epos-257-nahledovy/r~1fb730f4ce0511e89f96ac1f6b220ee8/r~dbb6ecb8ce0511e89271ac1f6b220ee8/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295821
České bankovky, zdroj foto: Národní galerie v Praze, Epos 257Trafo GalleryBigBoss - https://art.ihned.cz/umeni/c1-65702800-epos-257-vystava-veletrzni-palac-narodni-galeriehttps://trafogallery.cz/store/tisky/epos-257-retroreflexe-znacky/https://www.biggboss.cz/news/5196https://magazin.aktualne.cz/epos-257-nahledovy/r~1fb730f4ce0511e89f96ac1f6b220ee8/r~dbb6ecb8ce0511e89271ac1f6b220ee8/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295821

9 miliard příjmů, 11 miliard výdajů – takový bude rozpočet Plzeňského kraje v příštím roce

19 prosince, 2023 0 Od Pavel Žižka

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 včetně poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem. „V příštím roce chce kraj proinvestovat zhruba tři miliardy korun a má na to připraveny peníze z Rezervního fondu,“ prohlásil hejtman PK Rudolf Špoták.

Z důvodu zajištění předfinancování evropských projektů je rozpočet sestaven jako schodkový ve výši 1,9 miliardy korun. Krytí tohoto schodku je zajištěno zapojením přebytků peněžních prostředků předchozích let uložených na účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje.

„Na příjmové straně rozpočtu očekáváme celkovou výši 9,1 miliardy korun, což je meziroční pokles o 4,83 procenta. Důvodem jsou plánované vyšší dotace na rozvojové projekty, protože rok 2024 je posledním rokem plánovacího období. Podle predikce ministerstva financí očekáváme vyšší daňové příjmy kraje z RUD, přesto ale stále zůstáváme trochu konzervativní s ohledem na další vývoj naší ekonomiky. Předpoklad daňových příjmů jsme tak zvyšovali proti rozpočtu letošního roku 2023 o více než 20 procent a tyto peníze nám zajistí běžný provoz a i provoz příspěvkových organizací. V záloze máme ještě asi zhruba dvě miliardy korun, které jsme nahospodařili v minulých letech. Z rezervního fondu a bankovních účtů, na nichž máme téměř 4 miliardy korun, tedy budeme financovat veškeré investice a jednotlivé investiční akce, na které máme zdroje,“ vysvětlil radní Pavel Strolený.

„Na výdajové straně rozpočtu se pro rok 2024 sešly požadavky z jednotlivých odborů krajského úřadu v celkové výši něco málo přes 11 miliard korun, což je oproti předcházejícímu roku navýšení o necelých pět procent. Celkové výdaje přitom počítají s předfinancováním dotovaných projektů ve výši necelých tří miliard korun. Proto vychází bilance jako schodek, který máme pokrytý naspořenými prostředky z minulých let na bankovních účtech Plzeňského kraje,“ zopakoval radní P. Strolený. Doplnil, že ve smlouvě s bankami je dále pro příští rok plánována splátka načerpaného investičního úvěru ve výši 100 milionů korun, jenž kraj plánuje splatit z přebytku běžného hospodaření.

Nejvíce finančních prostředků jde do oblasti doprava, a to celkem 3,665 mld. korun. Z toho na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou 687,9 mil. korun, na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou 1,34 mil. korun, na opravy a rekonstrukce silnic a strojní investice 682,6 mil. korun. Na budování cyklotras je v rozpočtu vyčleněno 40 milionů korun. Neinvestiční akce na silnicích, což je údržba a drobné opravy, činí 100 milionů korun.

Velké finanční prostředky jdou do oblasti školství (570,4 mil. korun) a do tělovýchovy a sportu (131,45 mil. Kč). Do modernizace a budování sportovišť jde z uvedených 131,45 mil. korun celkem 40 milionů korun. Na podporu projektu Techmania Science Center v roce 2024 je schváleno 20 milionů korun. Každoročně se poskytují transfery organizacím v oblasti sportu HC Plzeň 1929 ve výši 4 mil. korun a Viktoria Plzeň 4 mil. korun.

Do oblasti zdravotnictví půjde v roce 2024 celkem 830,15 mil. korun. Z čehož největší částky jdou na úhradu SOHZ (Služby obecného hospodářského zájmu) 317,6 mil. korun. Příspěvek na provoz ZZSPK je 367 mil. korun.

V oblasti kultury je rozpočet schválen ve výši 546,8 mil. korun, z toho nejvyšší částka 388,7 mil. korun je provozní příspěvek organizacím v oblasti kultury zřizovaným PK. Na rekonstrukci objektu Městských lázní je v roce 2024 plánováno 200 milionů korun.

V oblasti životního prostředí půjde 105 milionů korun na dotace na vodohospodářskou infrastrukturu. A v oblasti regionálního rozvoje půjde 120 mil. korun obcím na stabilizaci a obnovu venkova.

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj (tisková zpráva)