Absolventi se vracejí na rokycanské gymnázium. Naposledy olympijský vítěz a světová geologická kapacita
Beseda s Jaroslavem Špačkem, zdroj foto: Gymnázium a SOŠ Rokycany
Beseda s Jaroslavem Špačkem, zdroj foto: Gymnázium a SOŠ Rokycany

Absolventi se vracejí na rokycanské gymnázium. Naposledy olympijský vítěz a světová geologická kapacita

25 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

V rámci oslav 150. výročí založení naší školy vznikla myšlenka pořádat pravidelná setkání současných žáků s úspěšnými absolventy školy. Tyto besedy si už stačily mezi studenty získat značnou oblibu, školní knihovna, kde se pravidelně konají, bývá zaplněná do posledního místa. K příjemné a uvolněné atmosféře přispívá i skutečnost, že organizace setkání a vedení debaty je zcela v rukou studentů.

V průběhu letošního školního roku jsme tak v prostorách školní knihovny mohli přivítat starostu Rokycan Ing. Tomáše Radu, MUDr. Jakuba Kostku z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň a Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí ČR v letech 2018-2021.

Besedy s absolventy pokračovaly i v průběhu května. Studenti měli tentokrát možnost se-tkat se s hokejistou Jaroslavem Špačkem a paleontologem doc. RNDr. Petrem Kraftem, Csc.

Ve čtvrtek 4. května se knihovna zaplnila sportovci a zejména fanoušky ledního hokeje. Není divu, setkání s Jaroslavem Špačkem, trojnásobným mistrem světa, členem vítězného týmu z olympijského Nagana a v současnosti úspěšným trenérem HC Škoda Plzeň, bylo mimořádným zážitkem. Náš host ochotně vyprávěl o své hokejové kariéře a všichni přítomní se dobře bavili. Ke kvalitě besedy nepochybně přispěla i dvojice moderátorů – Jáchym Němeček a Šimon Martinák, žáci septimy a aktivní hokejisté, dobře nastavili tempo i obsah rozhovoru, kladli zasvěcené dotazy a zasloužili se o příjemnou atmosféru hokejového odpoledne.

Hned následující týden, ve středu 10. května, jsme v knihovně přivítali dalšího hosta – doc. RNDr. Petra Krafta, CSc. Vědecký pracovník Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si pro naše žáky připravil přednášku o geologických zajímavostech Rokycanska. Náš host vyprávěl velmi živě a poutavě a studenti, mezi nimiž tentokrát převládli zájemci o přírodní vědy, zejména žáci biologického semináře, si odnášeli mnoho pozoruhodných poznatků.

Po letní prázdninové přestávce budou besedy s absolventy pokračovat.

zdroj: Monika Drechslerová, G+SOŠ Rokycany