Desítky milionů v plusu: Rokycanům se za první pololetí zvýšily příjmy a klesly výdaje
Rokycanská radnice, zdroj: město Rokycany
Rokycanská radnice, zdroj: město Rokycany

Desítky milionů v plusu: Rokycanům se za první pololetí zvýšily příjmy a klesly výdaje

28 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Každého potěší, když v peněžence najde víc peněz, než s kolika počítal. Podobně příjemné „překvapení“ nyní zažívají v Rokycanech. Město totiž za první pololetí získalo vyšší příjmy, než s jakými na první polovinu letošního roku počítalo. Výdaje byly naopak nižší.

V kapitole výdajů plnilo město Rokycany za první pololetí roku 2023 výdaje na 31 procent upraveného rozpočtu na celý rok. Konkrétně šlo o 214 milionů korun. Příjmy třetího největšího města Plzeňského kraje byly plněny na 62 procent a tvořily částku 277 milionů korun. Za první pololetí získalo město dotace ve výši 42 milionů korun, kapitálové výdaje činily 22 milionů korun. Město mělo na svých účtech k 30. červnu 786 milionů korun.

PŘÍJMY

„Celkové příjmy města jsou naplněny k prvnímu pololetí roku 2023 na 62,85 procent. Na většině odborů města bylo vykázáno vyšší plnění příjmů, tedy nad 50 procent. Celkové příjmy především ovlivnily přijaté dotace na odborech školství a kultury, správním, sociálním a zdravotním a u pečovatelské služby. Meziročně došlo k vysokému nárůstu celkových příjmů oproti loňskému roku, přibližně o 50 milionů korun,“ zhodnotil příjmovou stránku starosta města Tomáš Rada, do jehož gesce patří oblast financí.

Nejvyšší plnění příjmů je vykázáno na Odboru školství a kultury (plnění na 225 procent proti upravenému rozpočtu). Důvodem jsou přijaté dotace v závěru června, a především vratky příspěvků na provoz příspěvkových organizací (škol) za nespotřebované energie. Na Odboru finančním jsou příjmy oproti první polovině roku 2022 vyšší o 26 milionů korun. „Toto navýšení je způsobeno především zvýšením daňových příjmů u daně z příjmu fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty. Oproti loňskému roku je plnění daňových příjmů o 15,6 milionu korun vyšší. Je tedy předpoklad, že celkové příjmy finančního odboru za rok 2023 budou přeplněny. Místní poplatky za odpady jsou přijaty z více než 86 procent, není vybráno oproti rozpočtu 1,7 milionu korun. Splatnost poplatku byla do konce června. Z důvodu navýšení poplatku je ale vybráno o 2,5 milionu korun více než vloni. Místní poplatky za psy jsou přijaty v plné výši,“ uvedla Michala Borečková, vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Rokycany.

„Vysoké příjmy jsou také za úročení prostředků uložených v bankovních produktech, jedná se o více než 12 milionů korun,“ doplnil k příjmům Tomáš Rada.

Vyšší příjmy jsou meziročně také u sportovních zařízení města. Nejvíce byly plněny příjmy v městské sauně, kde díky zvyšování kvality služeb je vyšší návštěvnost, stejně tak ve sportovním areálu Jižní předměstí. Z více než 70 procent jsou naplněny příjmy na plaveckém bazénu a zimním stadionu. Příjmy se také navýšily u městské policie a to o 124 tisíc korun díky vyššímu výběru pokut. Navýšily se také značně příjmy na oddělení nebytových prostor, kde se na nájemném vybralo meziročně více o sedm milionů korun. Vysoké plnění příjmů v oblasti nebytové je také na nájemném od Lesů města Rokycan, přes šest milionů korun.

VÝDAJE

„Oproti loňskému roku došlo k poklesu běžných výdajů za srovnatelné období o více než šest milionů korun a k poklesu investičních výdajů o 33 milionů korun. Výdaje jsou čerpány jen na 31 procent, důvodem je především šetření napříč všemi odbory úřadu a všech dalších organizacích města. V běžných výdajích jsou započítány například i dvě značně nákladné opravy střech dvou základních škol ve výši přes 28 milionů korun, kdy se nejednalo o investici, ale opravu,“ řekl k výdajům města starosta Tomáš Rada.

Z pololetních rozborů vyplynulo, že běžné výdaje jednotlivých odborů jsou čerpány průběžně, celkově na 44 procent. Předpokládá se, že do konce roku dojde k mírným úsporám. Výdaje na energie (voda, teplo, plyn, elektřina, pohonné hmoty) byly rozpočtovány ve vyšší míře s ohledem na vyšší ceny těchto energií. Jejich výdaje jsou prozatím za celé město čerpány pouze na 36 procent, kdy v rozpočtu je alokováno 41 milionů korun, čerpáno bylo prozatím necelých 15 milionů korun.

Nejhůře jsou plněny investiční výdaje, a to pouze na 8,94 procenta. „Je to důsledkem zahájení velkých investičních akcí až ve druhém či třetím čtvrtletí roku. Za rozpracované akce bylo v prvním pololetí minimálně fakturováno. Týká se to především kompletní rekonstrukce Jiráskovy ulice, která začala v polovině března a vyšší faktury jsou splatné až od července, dále to jsou investice na revitalizaci Husových sadů a Kalvárie, v srpnu začínáme budovat nový pumptrack v ulici Kotelská a napojení sportoviště na cyklostezku. Dále se investuje do třetí etapy oprav cest na městském hřbitově. Chceme začít budovat chodník a cyklostezku v ulici Šťáhlavská a odlehčovací komoru v dané ulici. Dalšími investicemi je v srpnu dokončená nová kuchyně Mateřské školy Pohádka, 11. etapa metropolitní sítě, intenzifikace a rekonstrukce čističky odpadních vod. Budujeme nové multifunkční hřiště u zimního stadionu. Na odboru rozvoje města jsou značné výdaje také na opravy. Kromě zmíněných střech dvou základních škol to jsou opravy oplocení mateřinky ve Školní, nová zahrada v mateřince v Čechově ulici, oprava parkovacích automatů, opravuje se památka Boží muka v Pivovarské ulici, probíhají opravy v městských bytech. Do nákladů odboru rozvoje města je také nutné zahrnout probíhající architektonickou soutěž na novou tělocvičnu a jídelnu pro základní školy,“ doplnil starosta Tomáš Rada.

„Město Rokycany schválilo na rok 2023 rozpočet s příjmy 408 milionů korun a výdaji 679 milionů korun. Po úpravě rozpočtovými opatřeními hospodaří Rokycany s příjmy 441 milionů korun a výdaji 680 milionů korun,“ připomněla Michala Borečková.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová