Dobré zprávy pro plzeňské cyklisty – nová cyklostezka na Slovanech a konec schodů v Berlíně
Nové řešení pro cyklisty na Slovanech, foto: Radka Žáková
Nové řešení pro cyklisty na Slovanech, foto: Radka Žáková

Dobré zprávy pro plzeňské cyklisty – nová cyklostezka na Slovanech a konec schodů v Berlíně

7 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

V rámci celkové úpravy veřejného prostoru mezi ulicemi Slovanská alej a Šeříková nechala Správa veřejného statku města Plzně vybudovat dva nové úseky stezky pro pěší a cyklisty s napojením do Šeříkové ulice. Jde o krátký chybějící úsek cyklistického propojení z cyklostezky podél Francouzské ulice do rezidenční oblasti mezi Slovanskou alejí a areálem bývalých kasáren Slovany. Po minimálně 12 letech jednání a příprav konečně také zmizely schody na chodníku na Karlovarské v lokalitě Berlín.

„Investice do dopravy patří mezi naše priority. Jsem rád, že neinvestujeme jen do velkých projektů, ale i do těch menších, které jsou z hlediska dopravy v Plzni neméně důležité. Cyklostezky, jejich budování a propojování stávajících úseků patří mezi ně,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

„Jsem rád, že cyklisté mohou nyní legálně projet až do Šeříkové ulice, aniž by museli z kola sesedat. Právě na nespojitost cyklostezek si mnozí kolaři stěžují. Často ji způsobují nevyřešené majetkové vztahy, které nám nedovolí na stávající úsek navázat. Další krátký úsek chodníku, kde zmizely schody, je na Karlovarské v místech zvaných Berlín. Kromě města a vlastníků domu zde bylo nutné jednat i s ČEZem. První dohledané zmínky o snaze schody zbourat, aby zde mohl být bezbariérový chodník, případně stezka pro cyklisty, která o pár metrů výš končí a žene cyklisty do vozovky frekventované komunikace, jsou dvanáct let staré,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Na Slovanech jde o dva krátké dohromady 75 metrů dlouhé chybějící úseky cyklistického propojení z cyklostezky podél Francouzské ulice do rezidenční oblasti mezi Slovanskou alejí a areálem bývalých kasáren Slovany v provedení tři metry široké stezky pro pěší a cyklisty. Cílem je zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů v místě, kde dosud často po chodníku cyklisté již jezdili. Součástí stavby je doplnění 3 stožárů veřejného osvětlení. Za úpravu Správa veřejného statku města Plzně zaplatila 1 131 357 korun včetně DPH.

„Na těch pár čtverečních metrů se schody na chodníku na Karlovarské se mne cyklisté ptali nesčíslněkrát. Ne každý chápe, proč město nemůže vyřešit tak ‚malý problém‘ bez součinnosti všech vlastníků a co je za takovou relativně malou stavbou práce a jednání,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně. Zlikvidovat schody a vytvořit nové chodníkové plochy přitom trvalo jen 36 dní a stálo 693 500 korun včetně DPH.

zdroj: Mgr. Eva Barborková, město Plzeň