Domažlická nemocnice se vymezuje proti článkům na Novinky.cz
Domažlická nemocnice, zdroj foto: Domažlická nemocnice
Domažlická nemocnice, zdroj foto: Domažlická nemocnice

Domažlická nemocnice se vymezuje proti článkům na Novinky.cz

20 října, 2023 0 Od Pavel Žižka

Českými médii již několik let rezonuje případ úmrtí dítěte po lékařské chybě v Domažlické nemocnici v březnu 2020. Domažlická nemocnice rodičům tento týden zaplatila 2,6 milionu korun. Zároveň se však ohrazuje proti článkům Patrika Biskupa na serveru Novinky.cz, které považuje za tendenční.

Vyjádření Domažlické nemocnice:

Domažlická nemocnice se důrazně ohrazuje proti sérii článků redaktora deníku Právo a severu Novinky.cz Patrika Biskupa, který značně tendenčním způsobem popisuje soudní jednání ohledně nešťastného úmrtí nezletilého pacienta, ke kterému došlu v naší nemocnici v březnu 2020. Ošetřující lékař, zkušený pediatr, který před tímto případem ošetřil, léčil a někdy i pomohl se záchranou života tisíců dětských pacientů, byl Krajským soudem v Plzni uznán vinným z usmrcení z nedbalosti přesně o tři roky později.

Naše nemocnice, ač se jí celá situace bytostně týkala, nebyla účastníkem tohoto řízení a nemohla do něj ani aktivně zasáhnout. Vystupovala pouze v roli zaměstnavatele souzeného lékaře, u něhož pochopitelně musela ctít po dobu trvání soudu presumpci neviny, a čekat na výsledek řízení, aby na jeho základě mohla k situaci zaujmout adekvátní postoj. Je to naprosto standardní přístup nechat o vině či nevině rozhodnout nezávislý orgán.

Domažlická nemocnice následně vyjádřila všem pozůstalým svou omluvu za pochybení lékaře. Jsme si plně vědomi, jak je tento nanejvýš nešťastný případ těžkou újmou pro pozůstalé a zejména rodiče a v tomto duchu projevujeme od samotné události účast. Celá událost je pochopitelně újmou i pro nemocnici a všechny její zaměstnance. Uvědomujeme si, jak citlivý je vztah mezi veřejností, tedy pacienty a mezi lékařem, potažmo zdravotníky, potažmo celým zdravotnickým zařízením, kdy případná ztráta důvěry se vždy těžko navrací. Přesto se snažíme naší každodenní poctivou a tvrdou prací dokazovat mimořádnou kvalitu zdravotní péče, kterou naše nemocnice dlouhodobě poskytuje, což dokazuje i množství pozitivních reakcí.

Výše zmíněný redaktor deníku Právo a serveru Novinky.cz svými články poukazuje na profesní selhání jednotlivce a zmiňuje i neprofesionální přístup vedení nemocnice, aniž by však on sám prokázal alespoň elementární známky profesionality. Poselstvím žurnalistiky a zpravodajství především je odrážet nejbližší možný obraz skutečnosti. V případě redaktora Patrika Biskupa však realita nemůže být vzdálenější.

Domažlická nemocnice z jeho strany ani neobdržela možnost oficiálního vyjádření k výrokům soudu či pozůstalých či jeho vlastních názorů uveřejněných v článku. Namísto toho jsou do článku včleněny citace přednesené v rámci soudního stání, avšak naprosto vytržené z kontextu. Jsou-li na nás kladeny ty nejvyšší profesionální nároky, nelze být zticha ve chvíli, kdy jsou z druhé strany elementárně porušovány.

Za příkladné porušení profesionality jmenovaného redaktora lze považovat pasáž z článku s titulkem „Za smrt dítěte zaplatila domažlická nemocnice rodičům 2,6 milionu. Je to málo a pozdě, řekl soud“, který byl publikován 18.10.2023 na serveru Novinky.cz. Zde se mimo jiné tvrdí, že se ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček snažil „zvrátit vinu lékaře pofidérním znaleckým posudkem, který zadal svému známému pediatrovi Renému Hrdličkovi, ačkoliv věděl, že není soudním znalcem“ (…) a za tento posudek „zaplatil Hubáček z veřejných peněž“.

Redaktor Patrik Biskup, ačkoliv byl osobně přítomný na soudním projednávání dne 17.10.2023, již neuvedl skutečnost, že před soudem bylo prokázáno, že mezi Petrem Hubáčkem a René Hrdličkou není žádná trvalá přátelská známost, jak z uvedeného textu redaktora Patrika Biskupa vyplývá. Neuvedl ani to, že nemocnice napřed žádala o posudky tři znalecké ústavy a dva soudní znalce, kteří všichni ale z časových důvodů odmítli, a že MUDr. Hrdličku neoslovila kvůli jeho jménu, ale jako vrcholného představitele České pediatrické společnosti, tedy v ČR nejvyšší odborné společnosti zdravotnických pracovníků v oboru dětského lékařství. A redaktor neuvedl ani to, že posudek, podle kterého soud rozhodoval, doplňoval jeho autor doc. Hladík v době, kdy už sám nebyl soudním znalcem.

A to je pouze jedno z tendenčních sdělení obsažených v článku.

Je rovněž příznačné, že redaktor Patrik Biskup se ve svých článcích opakovaně drží nepravomocného rozsudku Okresního soudu v Domažlicích, ačkoliv odvolací Krajský soud v Plzni jeho závěry výrazně korigoval, kdy mimo jiné celý případ označil za raritní a snahu lékaře o záchranu života dítěte za evidentní, byť uznání viny potvrdil. Opírání se o nepravomocný rozsudek je dalším střípkem z tendenčního výběru argumentů dotyčného redaktora.

Domažlická nemocnice vyplatila pozůstalým odškodnění, které v případě maminky i otce činí dvoj-, respektive 1,7násobek dosavadní judikatury. Celkově byla pozůstalé rodině včetně prarodičů vyplacena částka přesahující 3,2 milionu korun. Nemocnice je připravena i nadále jednat s pozůstalými a jejich právním zástupcem o dalším postupu. Nemůže však vyhovět nároku rodiny, který činí téměř desetinásobek již vyplacené částky rovněž několikanásobek obvyklých částek přiznávaných soudy v obdobných případech.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že Domažlická nemocnice lituje každého zmařeného života a zvláště jedná-li se o úmrtí dítěte. Je to lidská tragédie, kterou nelze žádným způsobem relativizovat. Uvědomujeme si tíhu dopadu této situace. Nemůže ovšem zavírat oči nad tím, když někdo ať už úmyslně nebo z důvodu vlastní neprofesionality trvale poškozuje jméno zdravotnického zařízení, které navštěvují stovky pacientů denně.

Zmíněné články Patrika Biskupa najdete například na:

  • https://www.novinky.cz/clanek/krimi-za-smrt-ditete-zaplatila-domazlicka-nemocnice-rodicum-26-milionu-je-to-malo-a-pozde-rekl-soud-40447493
  • https://www.novinky.cz/clanek/krimi-nemocnice-zaplatila-z-verejnych-penez-pseudoposudek-pro-obhajobu-stihaneho-primare-40421226
  • https://www.novinky.cz/clanek/krimi-primar-dite-pri-vyplachu-zaludku-predavkoval-soli-za-jeho-smrt-dostal-podminku-40363236

zdroj: Jiří Kokoška, tiskový mluvčí Domažlické nemocnice