Éra odvolávání ředitelů škol je tu
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Éra odvolávání ředitelů škol je tu

14 února, 2024 4 Od Pavel Žižka

Rok 2024 je pro české školství klíčový. Ne, nejde o žádné stávky, změny financování, nové klíčové dokumenty ani o další změnu ministra. V letošním roce velkou část mateřských, základních a středních škol čeká změna, o které se příliš nemluví, ale bude důležitější než všechny jmenované. Právě letos o prázdninách totiž končí funkční období většině ředitelů škol v regionálním školství.

Ředitelé škol se do funkcí dostávají po výběrovém řízení. Zde mimo jiné představí koncepci rozvoje té které školy na dobu svého funkčního období, tedy na šest let. Osmičlenná konkurzní komise je složena ze zástupců zřizovatele (většinou kraje nebo obce), České školní inspekce, kraje, zaměstnanců školy a školské rady (rodičů). Komise vybere nejlepšího kandidáta, ovšem jmenování nového ředitele je na zřizovateli, který by si sice měl, ale nutně nemusí respektovat závěry konkurzní komise.

Každý ředitel školy je tedy do funkce jmenován právě na šest let, zejména na základě své vize zpracované právě na šest let. Před uplynutím této doby je na zřizovateli, zda bude vypisovat nové výběrové řízení, nebo zda nechá svého ředitele ve funkci nadále. V tomto případě jde ovšem o dalších šest let.

Osud českého školství je tak nyní v rukách zřizovatelů. „Vypsat konkurz je pro zřizovatele jedinečná příležitost, jak pohnout se svými školami. Vzhledem k legislativnímu vymezení rolí příležitost v podstatě jediná,“ říká k celé věci Marek Adler, ředitel Základní školy Be Open, autor podcastu Mozaika vzdělávání a jeden ze zakladatelů Asociace pedagogických pracovníků ČR. Zřizovatelé tak vzhledem k termínům právě v těchto týdnech rozhodují, zda na sebe uvrhnou zátěž další byrokracie a zejména na menších obcích risknou, že si „udělají zle“ či nikoli. Cílem takového rozhodnutí je jediné: Aby místní školu vedl ten nejlepší. Součástí takového kroku je pak odvolání dosavadního ředitele, což způsobí emoce.

Vůbec to přitom nemusí znamenat, že je zřizovatel s dosavadním ředitelem nespokojen. I (formálně) odvolaný ředitel školy se může výběrového řízení zúčastnit. Navíc má největší šanci v něm zvítězit, neboť školu dokonale zná. Jeho kvality pak jistě ocení členové konkurzní komise z řad učitelů i rodičů. Možnost po šesti (dvanácti, osmnácti…) letech opustit pohled reálně fungujícího ředitele, zavaleného mravenčí prací a zadívat se do budoucnosti, a do své práce tak přinést svěží vítr, by měl každý manažer ocenit.

„Mnoho aktérů českého školství neví, že šance na proměnu konkrétní školy je teď a další přijde za šest let. Protože mnoho členů školských rad netuší, jakou pravomoc školské rady vůči ředitelům mají. Protože mnoho zřizovatelů bude třeba postrčit, aby se nebáli konkurs vyhlásit,“ doplňuje Marek Adler.

Velká část veřejnosti žehrá na zkostnatělost a nepružnost celého českého školství. Právě letošní rok a vyhlášená výběrová řízení mohou v tomto ohledu leccos změnit. Už jen fakt, že otevřené konkurzy umožní dostat se do funkcí těm nejlepším, je dobrým důvodem taková výběrová řízení otevírat v co nejširší míře. I přes nutnost odvolání ředitele to navíc vůbec nemusí znamenat personální změnu, ale pouze čerstvý vítr do práce dosavadního lídra. V některých okresních městech tak vypisují výběrová řízení na funkci ředitele ve všech svých školách, ať už jsou s dosavadním ředitelem spokojeni či nikoli. Otevřenost, pružnost, efektivita.

Zřizovatelé, buďte odvážní! Hlavně na malých obcích, kde se všichni znají, je formální odvolání ředitele školy s cílem vypsat konkurz zejména o odvaze udělat si kvůli nepochopení situace mezi známými a sousedy hodně zlé krve.

zdroje: MŠMT, Marek Adler – učitel, kouč a lektor (Facebook)