Gymnázium a SOŠ Rokycany má za sebou den otevřených dveří. Přišlo 400 lidí, další stovky se čekají v lednu
Gymnázium Rokycany, zdroj: G a SOŠ Rokycany
Gymnázium Rokycany, zdroj: G a SOŠ Rokycany

Gymnázium a SOŠ Rokycany má za sebou den otevřených dveří. Přišlo 400 lidí, další stovky se čekají v lednu

16 prosince, 2023 0 Od Pavel Žižka

V pátek 24. listopadu žáci a učitelé Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech přivítali návštěvníky na dnu otevřených dveří.

Den otevřených dveří na G+SOŠ se již tradičně těší velkému zájmu veřejnosti, letos si obě školní budovy přišlo prohlédnout skoro čtyři sta návštěvníků. Velkou část z nich tvořili uchazeči o studium, kteří využili DOD k tomu, aby získali přehled o studijních programech a vzdělávacích i zájmových aktivitách, které škola nabízí. Měli také příležitost seznámit s celkovým přístupem k výuce i s hodnotovým ukotvením školy. Během DOD si mohli nanečisto vyzkoušet přijímací zkoušky a seznámit se s podmínkami přijímacího řízení.

Velkému zájmu se těšily kvalitně vybavené učebny a laboratoře biologie, fyziky i chemie, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet nejrůznější pokusy, měření a pozorování. Sportovní fanoušky lákala prohlídka sportovní haly, gymnastického sálu a posilovny. Zájemcům o výtvarné umění nabízí škola zcela novou učebnu výtvarné výchovy, ateliér i keramickou dílnu, hudebníci mají k dispozici specializovanou učebnu a mohou rozvíjet svůj talent i v rámci pěveckého sboru. Sekce informatiky připravila prohlídku multimediální učebny, učebny výpočetní techniky a ukázky 3D tisku.

Další Den otevřených dveří v tomto školním roce se chystá na 13. ledna 2024.

zdroj: Monika Drechslerová, G+SOŠ Rokycany (tisková zpráva)