Hlavní budova Klatovské nemocnice slaví deset let
Klatovská nemocnice, foto: Nemocnice Plzeňského kraje
Klatovská nemocnice Nemocnice Plzeňského kraje

Hlavní budova Klatovské nemocnice slaví deset let

26 listopadu, 2022 0 Od Pavel Žižka

Jako by to bylo včera, že? Hlavní budova Klatovské nemocnice ale byla zprovozněna již v roce 2012.

Představitelé Plzeňského kraje, města Klatovy, stavební firmy Metrostav, ale především zástupci zdravotníků Klatovské nemocnice si tak před několika dny připomněli desáté výročí zprovoznění současné hlavní budovy nemocnice.

Za tuto dobu se tady narodilo přes 7700 dětí a provedlo se zhruba 52,5 tisíce operací. Nemocnice neustále modernizuje přístrojové vybavení a chystá další stavební investice. Mimo jiné i přístavbu právě hlavní nemocniční budovy.

O výstavbě nové nemocniční budovy Klatovské nemocnice se uvažovalo od počátku milénia, resp. od roku 2002, kdy vznikly kraje, které se zároveň staly novými zřizovateli do té doby okresních nemocnic. Plzeňský kraj v té době ještě dokončoval spolu se státem výstavbu zcela nové nemocnice v Domažlicích (zprovoznění 2006). Mezitím už ale připravoval studie nové klatovské nemocnice a hledal i vhodné formy financování.

O výstavbě rozhodli tehdejší krajští zastupitelé v roce 2008 a o rok později se začalo stavět. Společnost Metrostav, která vzešla z veřejné zakázky jako hlavní dodavatel stavby, předala kraji novou budovu do užívání v září 2012.

První pacienti v ní byli ošetřeni 8. října 2012, kdy se zprovoznila část ambulancí, operační sály, trakt intenzivní péče a radiodiagnostické oddělení, které v té době působilo kvůli zachování dostupnosti na novém ale i na původním místě. V dalších dnech následovaly chirurgie a ortopedie, dále gynekologicko-porodnické oddělení a pediatrie, po nich interní oddělení a specializované odbornosti neurologie, oční a ORL a v závěru října ještě rehabilitace. Do plného užívání se monoblok dostal v listopadu, kdy se do něj přestěhovaly i lékařské pokoje a personál vůbec. A jako poslední z veřejných částí se v listopadu otevřela i lékárna.

Mimo hlavní budovu zůstalo oddělení psychiatrie, plicní, lůžka následné péče, nukleární medicína, klinické laboratoře, transfuzní pracoviště, dialýza, anatomicko-patologické oddělení a část ambulancí.

zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje