Horažďovická nemocnice bude mít nový pavilon
Vizualizace nového pavilonu Nemocnice Horažďovice, zdroj foto: Nemocnice Plzeňského kraje
Vizualizace nového pavilonu Nemocnice Horažďovice, zdroj foto: Nemocnice Plzeňského kraje

Horažďovická nemocnice bude mít nový pavilon

5 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

V areálu Nemocnice Horažďovice začíná výstavba nového pavilonu, který se proskleným dvoupodlažním krčkem spojí s hlavní historickou budovou nemocnice. I když bude sloužit jako prostory pro fyzioterapii a ergoterapii a jako technické zázemí, umožní i další rozvoj lůžkových kapacit nemocnice a zvýšení komfortu pro pacienty. Stavba za 40 milionů bude dokončena a začne se užívat v první polovině příštího roku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z 32. výzvy IROP (Integrovaným regionální operační program.

„V závěru loňského roku požehnal hladký průběh výstavby horažďovický farář Mariusz Piwowarczyk. V lednu pak začaly bourací práce, neboť na místě plánované budovy stojí částečně staré garáže. Ty se musí nejprve odstranit. V únoru začnou zemní práce a jakmile počasí dovolí, budou se betonovat základy,“ přiblížil nejbližší pracovní činnost ředitel nemocnice Martin Grolmus s tím, že stavba probíhá sice stranou od většiny lůžkových pokojů, nicméně v některých dnech může i tak technika část pacientů a personál rušit. „Stavební firma Geosan Group se bude snažit hluk i případnou prašnost maximálně eliminovat. Přesto se předem za občasný snížený komfort omlouváme,“ doplnil ředitel.

Třípodlažní pavilon vzniká severovýchodně od hlavní budovy, která pochází z 20. let minulého století. Právě historická budova je pravidelně rekonstruována a upravována z venku i uvnitř. Má novou fasádu, moderní střešní krytinu a zhruba 30 pokojů získalo v posledních několika letech vlastní sociální zařízení. Tím se ovšem zmenšilo technické zázemí a zázemí pro personál a kapacita objektu se tím naplnila. „Další rozvoj už v současných prostotách není možný. Jedině na úkor kapacit, což ale vzhledem k vysoké poptávce po následné péči s rehabilitací není možné,“ doplňuje ředitel.

„Proto jsme se rozhodli nemocnici rozšířit o nový pavilon,“ vysvětluje za investora náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. “Přesunutím zázemí a fyzioterapeutie do nového pavilonu získáme v hlavní budově prostor, kde vzniknou další pokoje s vlastním sociálním zázemím. A poslední vícelůžkové pokoje zaniknou, aby zde zůstaly už jen dvoj- a trojlůžkové, což je současný trend. Zajistí se tím zvýšení komfortu pro pacienty, aby se i v nemocnici mohli cítit více jako doma.”

Nemocnice následné péče Horažďovice slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. V Horažďovicích trvale roste o tento typ lůžkové péče poptávka. Nemocnice má k dispozici 140 lůžek včetně sociálních. V roce 2022 se zde léčilo téměř 1100 pacientů, kteří zde strávili přes 48.400 ošetřovacích dnů. Mimo to provozuje nemocnice i vlastní ambulance a ambulantní péči poskytuje i nadstandardně vybavené rehabilitační oddělení. Nemocnice má i vlastní komplement v podobě radiodiagnostického pracoviště a klinické laboratoře.

Nemocnice působí v budově, kterou nechala na počátku minulého století vybudovat jako svůj mateřinec Kongregace Školských sester de Notre Dame. Poskytování zdravotní péče slouží objekt od 60. let minulého století. V 80. letech prošel zásadní rekonstrukcí a mnoho dalších včetně přístaveb absolvuje dodnes. Vzhledem historickou budovu posunuly úpravy svojí funkčností do 21. století.

zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje (tisková zpráva)