Konečně silný hlas zastupující učitele? Vzniká Asociace pedagogických pracovníků ČR
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Konečně silný hlas zastupující učitele? Vzniká Asociace pedagogických pracovníků ČR

5 ledna, 2024 0 Od Pavel Žižka

Učitelská platforma a Pedagogická komora – to jsou dva nejviditelnější učitelské spolky, které se snaží zastupovat zájmy českých pedagogů. Minimálně u jejich části ale s fungováním těchto spolků panuje nespokojenost. Turbulentní změny v regionálním školství, které se aktuálně dějí a plánují pro nejbližší budoucnost, tuto nespokojenost nerozptýlily. I proto nyní vzniká Asociace pedagogických pracovníků ČR.

Informace o snahách založit názorově, oborově i místně širokou profesní organizaci pro pedagogické pracovníky, tedy nejen pro učitele, se objevily na sociálních sítích na přelomu roku. Právě taková organizace podle zakládajících členů nově vznikající Asociace v Česku zcela chybí.

Jednou z nejviditelnějších tváří Asociace pedagogických pracovníků ČR je ředitel Základní školy Be Open a popularizátor témat souvisejících se vzděláváním Marek Adler. „Cílem je vytvořit širokou organizaci pedagogických pracovníků s vnitřní strukturou umožňující sledovat aktuální témata a informovat o nich členskou základnu tak, aby se mohla kvalifikovaně vyjadřovat a dávat podklady svým zástupcům ve vedení organizace k jednání s důležitými aktéry, jako jsou zejména ministerstvo školství a jím zřizované organizace, další profesní organizace nebo organizace působící v oblasti vzdělávání,“ popisuje Marek Adler, proč se do iniciativy zapojil.

Při existenci dvou velkých učitelských spolků se existence třetího může zdát zbytečná. Zakladatelé Asociace pedagogických pracovníků ČR to však vidí jinak. Asociace a její fungování by se od těch již existujících měli v mnohém lišit. „Za prvé musí být jasné, kdo může být členem organizace a koho organizace zastupuje. Takže organizace bude zastupovat pedagogické pracovníky dle zákona o pedagogických pracovnících. Tady není třeba objevovat kolo. K tomu jako příznivce i kohokoliv dalšího, kdo souzní s cíli organizace. Dále je třeba, aby Asociace pedagogických pracovníků ČR byla organizací širokou. Podle mne nemá smysl budovat učitelskou organizaci. Pedagogičtí pracovníci jsou vzájemně natolik provázáni, měli by tak úzce spolupracovat, že by měli mít jednu organizaci. A to organizaci, kde se budou potkávat různé názory, kde nebude předem filtrováno, kdo může vstoupit a kdo nikoliv,“ vysvětluje Marek Adler a dodává, že na chodu organizace se má podílet co nejvíce lidí. To vyžaduje vnitřní strukturu regionální i oborovou i neustálou komunikaci budoucího vedení s členskou základnou.

„Organizace nemůže být one-man-show nebo záležitostí skupiny kamarádů,“ pokračuje Marek Adler a pokračuje s dalšími podmínkami, za kterých má Asociace vzniknout: „Organizace má být nezávislá na soukromých donorech či jiných organizacích. Všechny spolupráce musí projít schválením členskou základnou. Hlavním cílem organizace má být přinášet členům informace, umožnit diskusi, získávat jejich názory, aby je organizace mohla zastupovat. Cílem organizace není poskytovat členům služby (zdarma), a tím si kupovat jejich loajalitu.“

Taková profesní organizace však potřebuje především zázemí široké základny. Bez ní nemůže být relevantním hráčem na poli českého vzdělávacího systému. Aktuální krátkodobé cíle jsou tedy namířené právě tímto směrem. „Aktuálním cílem je sdružit aktivní pedagogické pracovníky se zájmem přiložit ruku k dílu a skrze ně informovat pedagogické kolegy o našem záměru vybudovat organizaci zastupující významnou část pedagogických pracovníků. V další fázi budou společně tvořeny stanovy zapsaného spolku,“ popisuje aktuální kroky Marek Adler.

Toto sdružování se děje především na sociální síti Facebook, kde mají učitelé nejsilnější zastoupení. Slouží k němu skupina nazvaná Asociace pedagogických pracovníků (odkaz ve zdrojích pod článkem). Ta má založení celé organizace katalyzovat. Po několika dnech už čítá více než 500 členů – ředitelů, učitelů i dalších pedagogických pracovníků. Ti vznik Asociace vítají i jako možnost pro učitele konečně se podílet na změnách v českém školství. „Důležité je prosazování změn v nesystematickém českém školství. Asociace pedagogických pracovníků ČR má potenciál a může se podílet na těchto změnách. Také může udávat směr moderního vzdělávání. Co vidím, tak řada uchazečů o členství má vysokou kvalitu,“  komentuje Zdeněk Šuster, učitel a ředitel Základní školy Blatnice na Plzeňsku a jeden z prvních členů Asociace.

zdroje: Asociace pedagogických pracovníků – web a Facebook, Marek Adler