Lípa a olše na rokycanské Práchovně už kolemjdoucí neohrožují
Pokácené stromy Na Práchovně, zdroj: Město Rokycany
Pokácené stromy Na Práchovně, zdroj: Město Rokycany

Lípa a olše na rokycanské Práchovně už kolemjdoucí neohrožují

6 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Když se musí pokácet starý strom, vždycky se jedná o nepříjemnou záležitost. Má svou historii, vytváří životní prostor spoustě živočichů a za ta léta, co chodíme kolem, si našel místo i v našich srdcích. Pokud ale ohrožuje kolemjdoucí, často jiné řešení než jeho pokácení nalézt nelze, tak jako v případ dvou stromů v rokycanské aleji Na Práchovně – lípy a olše.

Takové rozhodnutí nesmí udělat jeden člověk od stolu. O povolení kácení tak požádalo město Rokycany příslušný odbor životního prostředí. Při procesu povolování kácení dřevin se mohou při zákonem stanovených podmínkách povolovacího procesu zúčastnit a podávat námitky také spolky zabývající se ochranou životního prostředí. V tomto případě se však žádný do tohoto povolovacího procesu nezapojil.

Lípa měla podle vyšetření pomocí akustické tomografie výrazně zhoršený zdravotní stav. Tomografická zkouška prokázala rozsáhlou hnilobu kmene, zbytková stěna byla nedostatečná.

Olše byla také ve špatném stavu. Projekt péče o stromy z roku 2020 uváděl infekci kmene, hodnotil její zdravotní stav jako výrazně zhoršený a navrhoval obvodovou redukci. Od té doby se však její stav dále zhoršoval a klesala i vitalita. Na kmeni byl patrný velký podélný defekt svědčící o rozsáhlé hnilobě kmene. V minulosti již u této olše došlo k odlomení části koruny, nyní je další část odumřelá.

U olší, které jsou krátkověkou dřevinou a mají měkké dřevo, v tomto stavu hrozí riziko zlomu a následného pádu kmene nebo jeho části. Obdobná olše se nedávno v této lokalitě u tenisových kurtů zlomila.

Oba stromy rostly na veřejném prostranství v blízkosti cyklostezky, v místě poměrně vysoké frekvence pohybu osob. Na přiložených fotografiích je patrná rozsáhlá hniloba kmenů obou stromů i dutiny v nich.

Zdroj: Bc. Tereza Maixnerová, Město Rokycany