Litohlavští myslivci mají za sebou poslední leč
Litohlavští myslivci při poslední leči, foto: Mgr. Karel Brož
Litohlavští myslivci při poslední leči, foto: Mgr. Karel Brož

Litohlavští myslivci mají za sebou poslední leč

29 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Konec roku je již tradičně spojen i s ukončením lovecké sezóny. Toto období je tak pro většinu myslivců obdobím klidu v honitbách a intenzivní péče o zvěř. Ještě před tím ale probíhají v řadě spolků lovecké akce. Nejinak tomu bylo i v Litohlavech na Rokycansku, kde loveckou sezónu zakončili myslivci z Honebního společenstva Litohlavy – Klabava společnou naháňkou v sobotu 10. prosince 2022.

Je sobotní ráno, počasí vůbec nepřipomíná zimu. Muži v zelených kamizolkách a jejich nepostradatelní čtyřnozí pomocníci nejrůznějších plemen se pomalu scházejí. Důvodem jejich setkání je poslední leč – naháňka, která pomyslně zakončí loveckou sezónu. Poslední letošní akce začíná evidencí účastníků, kontrolou loveckých lístků a pojištění. Následuje slavnostní nástup, který je doprovázen troubením v podání Miloše Kalčíka a Jaroslava Kadlece mladšího.

Troubení má na Rokycansku poměrně hodně příznivců i díky akci „Večerní lovecké vytrubování“, které se uskuteční i v roce 2023. Tentokráte bude program obohacen o další myslivecké aktivity, aby nejen přilákal další zájemce o myslivost, ale připomenul i 100. let od založení Českomoravské myslivecké jednoty.

Poté se slova ujímá honební starosta Miloslav Brada, který vítá přítomné a předává slovo mysliveckému hospodáři Pavlu Moulisovi. Ten přítomné seznamuje s organizačními pokyny, průběhem lovecké akce a připomíná bezpečnost při lovu. Vlastní naháňka tedy může začít. I nadále se otepluje. Ideální počasí pro lov, nikoli však pro zimu.

Zanedlouho po zaujetí pozic zaznívá štěkot psů. Zřejmě narazili na zvěř. V leči může být liška, bažant, zajíc, srnčí zvěř či divoká prasata. Atmosféra je úžasná, což dokumentuje tradičně i fotograf Mgr. Karel Brož. A skutečně. Zaznívají první výstřely. Bohužel tentokráte střelec nebyl úspěšný a prase mizí v dáli.

Myslivost v dnešní době není jednoduchou záležitostí. Desítky odpracovaných hodin, pečlivá celoroční péče o zvěř nebo zachovávání starých mysliveckých tradic patří k nejčastějším činnostem dnešního vyznavače Hubertova cechu. A lov? Ten je až na posledním místě. Výsledek toho dnešního je poměrně slušný, byť na výřadu není ani divoké prase či liška. Nicméně dnešní myslivce nespojuje odstřel zvěře, ale právě ta neopakovatelná atmosféra a možnost aktivního odpočinku ve volné přírodě.

Po třech lečích následuje svačina přímo v honitbě. Zde se myslivci, honci či psi nejen občerství, odpočinou, ale sdělí i své právě prožité zážitky. Vše skvěle klape.

Připraveny jsou ještě tři leče. I zde byla přítomna divoká prasata, ale bohužel opustila leč dříve, než lovci zaujali stanoviště. Dvě poslední leče byly věnovány lovu bažantí zvěře. Po jejich absolvování následuje výřad – poslední pocta ulovené zvěři a po něm přesun do útulné Hospůdky Na Vršíčku.

Po chutném občerstvení se slova ujímá honební starosta Miloslav Brada. Ten nejprve ocení nejaktivnější myslivce, kterými jsou pro tento rok Vojtěch Brož a Martin Poláček. Následuje pasování na myslivce, kteří úspěšně absolvovali zkoušky o první lovecký lístek. Novými posilami Hubertova cechu se stala Petra Weiglová a Václav Vitouš. Vzhledem k tomu, že díky dvouleté koronavirové pauze se nemohlo ani pasovat na lovce, byla letošní poslední leč obohacena i o pasování na lovce srnčí a černé zvěře. Úspěšnými lovci se tak stali Martin Poláček, Václav Vitouš a Zbyněk Brožík. Tím bylo dohnáno vše, co nemohlo být v minulosti provedeno, a následovalo vyhlášení krále honu. Za ulovení pěti kusů bažantí zvěře se jím stal Martin Poláček. Večer pozvolna začíná, myslivci i jejich dámský doprovod se baví. Tanečky, bohatá tombola i něco chutného na zub. Vše má však svůj konec.

Příští myslivecká sezóna bude jistě bohatá na řadu zajímavých akcí.

autor: Pavel Moulis

foto: Mgr. Karel Brož