Menší prostor pro Gigafactory v Líních a naopak zachování letecké záchranky, tak zní návrh krajského zastupitelstva
Letecká záchranná služba Armády České republiky v Líních, zdroj foto: Plzeňský kraj, Bc. Patrik Pátek
Letecká záchranná služba Armády České republiky v Líních, zdroj foto: Plzeňský kraj, Bc. Patrik Pátek

Menší prostor pro Gigafactory v Líních a naopak zachování letecké záchranky, tak zní návrh krajského zastupitelstva

5 září, 2023 0 Od Pavel Žižka

Návrh dohody, která umožní zmenšení rozlohy plánovaného Strategického podnikatelského parku Líně a rozvoj dopravní infrastruktury, která odlehčí okolním obcím a napojí park na dálnici a železnici, schválil Plzeňský kraj. Platnost této dohody však krajští zastupitelé podmínili zachováním letecké záchranky ve svém doprovodném usnesení.

„Dohoda má pouze deklarativní charakter a bez zachování letecké záchrany v našem kraji by pro nás pozbyla smyslu. Proto při jejím uzavření jednoznačně žádáme od státu, aby byla letecká záchranka v našem regionu zachována,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Ve svém dnes přijatém usnesení Zastupitelstvo Plzeňského kraje tak jednoznačně uvádí, že požaduje od Vlády ČR, aby v souladu se závazky státu a usneseními vlády týkajícími se projektu Strategického podnikatelského parku zajistila provoz Letecké záchranné služby v Plzeňském kraji v provozním režimu 24 hodin 7 dní v týdnu a v případě přemístění jejího sídla, pak výhradně na území Plzeňského kraje.

Hejtmanovi Plzeňského kraje Rudolfu Špotákovi zastupitelé uložili informovat Vládu ČR o přijatém usnesení a podepsat smluvní vztah, tj. Dohodu o zmenšení podnikatelského parku a výstavbě infrastruktury.

V obsahu Dohody se smluvní stranami, kterými jsou Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Město Dobřany, obce Chlumčany, Chotěšov, Líně, Vstiš a Zbůch, Město Stod a Plzeňský kraj, dohodli o zmenšení rozlohy budoucího parku na maximálně 280 hektarů. Toto zmenšení zóny bylo jedním z hlavních podnětů starostů a občanů okolních obcí. Strategický podnikatelský park plánovaný v lokalitě Plzeň-Líně dle uzavřené dohody nově počítá s maximální rozlohou 200 hektarů průmyslové plochy. Hlavní část má zabrat továrna na výrobu baterií do elektromobilů, další pak takzvaný dodavatelský park, kde budou sídlit další menší provozy navázané na samotnou gigafactory. Přibližně 80 hektarů pak budou zabírat obslužná zařízení, jako je železnice, trafostanice nebo čistička odpadních vod.

Vedle zmenšení samotné zóny je důležitou součástí tohoto návrhu dohody mezi státem, krajem a obcemi, také závazek státu v oblasti přípravy dopravního napojení podnikatelské zóny. Jedná se zejména o modernizaci železniční vlečky, výstavbu nového sjezdu z dálnice D5, prioritizaci přeložky silnice I/26 a stavbu obchvatu II/180. Cílem je odklonit veškerou tranzitní dopravu z okolních obcí a umožnit takové napojení podnikatelského parku na dálnici, které uleví místním občanům. Zásadní bude také moderní železniční připojení, které má sloužit jak pro dopravu materiálu do továrny, tak pro odlehčení osobní automobilové dopravy budoucích zaměstnanců.

Těsně před zasedáním Zastupitelstva obdrželo vedení kraje také dopis ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, jenž doslova uvádí: „K Vašemu dotazu, kterým se tážete, kam bude případně přemístěna LZS, bych rád sdělil, že jsou nyní ve finální fázi jednání o variantě, která splní požadované parametry, včetně zcela zásadní podmínky, aby LZS zůstala i nadále v Plzeňském kraji.“

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj