Mozaika vzdělávání: S Martinem Kozlem o Učiteli naživo a Řediteli naživo
Martin Kozel, foto: Marek Adler
Martin Kozel, foto: Marek Adler

Mozaika vzdělávání: S Martinem Kozlem o Učiteli naživo a Řediteli naživo

19 října, 2023 0 Od Marek Adler

Martin Kozel je ředitelem organizace Učitel naživo, která stojí za stejnojmenným programem, který umožňuje odborníkům z praxe získat pedagogickou kvalifikaci a připravit se na výkon učitelského povolání v základní či střední škole. Stejná organizace díky pedagogickým lídrům, které sdružuje, podporuje manažery škol skrze program Ředitel naživo.

V opravdu rozsáhlém rozhovoru jsme se věnovali nejen činnosti uvedené neziskové organizace. Ze všech možných úhlů jsme nahlédli celé české školství. Kdo jsou jeho klíčoví aktéři? Jaké jsou jeho silné a slabé stránky? Jaké změny právě probíhají? Jaké inovace se podařilo přenést z neziskového sektoru do školství? Co nás čeká v blízké budoucnosti? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

V rozhovoru mimo jiné zazní:

Tradiční otázka na začátek: Co jste vystudoval a jak jste se dostal k tématu školství?

Já jsem vystudoval sociologii. Chtěl jsem být filmař, ale na FAMU mě nevzali, tak jsem vystudoval sociologii.

Vaše kariéra po studiu byla spojena hned s několika neziskovými organizacemi, které měly co do činění se školstvím. Je to tak?

Já jsem už během studií vstoupil do neziskovky, která dělala programy s dětmi ve školách s cílem, aby se k sobě děti hezky chovaly a měly mezi sebou dobrou atmosféru. Hodně mi to připomínalo skauta a to se mi moc líbilo.

Po vysoké škole jsem chvíli pracoval v byznysu, ale nakonec jsme se rozhodli původní neziskovku zprofesionalizovat. Byznys jsem tedy opustil a naplno se začal věnovat vzdělávání a věcem, které s ním souvisí.

Tady možná udělám odbočku k tomu skautingu. To mě zaujalo. Ono se totiž zdá, že v mnoha různých organizacích, jako jsou skauti a dokonce někteří ředitelé škol říkají, jak si rádi přečtou v životopise, že někdo je nebo byl skautem.

No tak rozhodně. Já myslím, že skauting si s sebou nese několik takových hodně silných myšlenek, na kterých to stojí. Mohlo by být hodně užitečné, kdybychom se v nich ve vzdělávání inspirovali.

Další organizace, kde jste byl, tak bylo Depositum Bonum.

No my v podstatě jsme došli do nějaké fáze, kdy jsme si říkali, že ten model, kterým jsme tu spolupráci se školami realizovali, se vlastně trochu vyčerpal, protože to bylo postavené na tom, že školy si vlastně platily naše služby a my jsme pomáhali s těmi věcmi, které se týkaly vztahů, potom prevence rizikového chování, ale i vzdělávání učitelů a ředitelů. Ale ty školy tenkrát disponovaly poměrně omezenými finančními možnostmi. Proto jsme začali pátrat po tom, jestli by se nedalo udělat něco, co má mnohem větší potenciál proměnit to, jak se u nás ty děti učí ve školách. A vlastně v tom samém čase, když jsme tohle začali řešit, tak Česká spořitelna se rozhodla založit novou nadaci Nadaci Depositum Bonum, která měla být zaměřená na vzdělávání. Vlastně byla založená na poměrně velkém jmění, které do toho vložila Česká spořitelna. Jejich ambicí bylo udělat něco, co bude mít větší systémový dopad na český vzdělávání. Tak jsme se potkali s Honzou Strakou, který začal vymýšlet, co by ta nadace měla dělat…

Chcete slyšet celý rozhovor? Pusťte si Mozaiku vzdělávání celou.

zdroj: mozaikavzdelavani.cz