Na úřad bez front? V Rokycanech se stačí objednat
Masarykovo náměstí v Rokycanech, zdroj: město Rokycany
Masarykovo náměstí v Rokycanech, zdroj: město Rokycany

Na úřad bez front? V Rokycanech se stačí objednat

3 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka
Vyřídit si občanský průkaz či cestovní doklad lze na Městském úřadě Rokycany bez delšího čekání. Stačí se objednat na konkrétní den a hodinu přes rezervační systém.

Ten je dostupný z webu https://www.rokycany.cz/obcanske-prukazy/ms-81478. V pondělí a ve středu, kdy jsou úřední hodiny do 16.45 hodin, dochází na úřad více klientů a mohou se tvořit fronty. V ostatních dnech je čekací doba minimální.
„V letních měsících odbavíme přibližně v delších úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, okolo 50 žádostí o občanský průkaz a 50 žádostí o nový cestovní doklad. Zároveň vydáme 50 až 70 hotových dokladů. V ostatní dny, úterý, čtvrtek a pátek, přijmeme přibližně 30 žádostí o občanský průkaz a 25 žádostí o cestovní doklad a vydáme kolem 40 až 50 hotových dokladů,“ vysvětlila Eva Praumová, vedoucí Odboru správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rokycany.
Čekací doba se odvíjí od počtu klientů čekajících na chodbách a od druhu příslušného úkonu. „Vyřízení ztráty občanského průkazu trvá průměrně 10 minut. Žádost o nové doklady pro čtyřčlennou rodinu vyřídíme přibližně za půl hodiny. U malých plačících dětí, které se nechtějí fotit, může trvat úkon déle. Výdej dokladu nebo nová žádost jednoho občana trvají přibližně 5 až 10 minut,“ doplnila Eva Praumová. V pondělí a středu jsou fronty na chodbě větší, 20/25 čekajících. „V ostatní dny je odbavení téměř plynulé,“ dodala Eva Praumová.
Mnoho klientů se prioritně dostavuje na úřad v pondělí a ve středu, Městský úřad Rokycany je pro občany otevřen pět dní v týdnu.
„Před prázdninami a v průběhu července žádostí o doklady výrazně přibylo, u občanských průkazů a cestovních pasů téměř vyrovnaně s ohledem na to, že občanský průkaz lze do většiny destinací v rámci Evropské unie využít jako cestovní doklad. Nyní se situace stabilizovala a nápor není tak velký,“ vysvětlila Eva Praumová.
Standardní doba na vyhotovení dokladu je 30 dní.
zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany