Naučná stezka klidnou přírodou i mezi monumentálními památkami? Přijeďte do Plas
Autor: Slleeper – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19553294
Budova konventu v Plasích, Autor: Slleeper – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19553294

Naučná stezka klidnou přírodou i mezi monumentálními památkami? Přijeďte do Plas

3 února, 2024 0 Od Pavel Žižka

Městečko Plasy leží asi 20 kilometrů severně od Plzně na hlavním tahu z krajské metropole do mostu. Vedle klášterního areálu například i s nově zrekonstruovaným zámkem, malé ZOO nebo Centra stavitelského dědictví se tu můžete projít i velmi pohodlnou naučnou stezkou. Měří 4,5 kilometru a je okružní, jak se sluší a patří.

Naučná stezka Plasy patří k těm nejstarším u nás. Pochází z let 1986-88 a byla vybudována studenty plaského gymnázia. Návštěvníky seznamuje jak s přírodními, tak i s kulturně historickými zajímavostmi  na trase.

Začíná u rybníka hned vedle parkoviště. První stanoviště seznamuje návštěvníky nejen s trasou stezky, ale i s historií města Plasy.

Pokračujeme po chodníku k mostu přes řeku Střelu a stoupáme do kopce k druhému zastavení. To odkazuje na hrobku Metternichů, dříve kostela sv. Václava. Popisuje nejen samotnou hrobku, ale i další stavby komplexu cisterciáckého kláštera – konvent a sýpky. Přecházíme hlavní silnici směrem na Kralovice a vydáváme se mezi budovy kláštera.

Další panel nás seznamuje s nově opraveným kostelem nanebevzetí Panny Marie, s prelaturou, hospodářským dvorem a lípou Kongresovkou. Trasa stezky přechází na chodník vedoucí k bývalé železářské huti a po chvilce nabízí výhled na starý komín, kde pravidelně hnízdí čápi.

Čtvrtá tabule s názvem O plaských železárnách návštěvníky seznamuje s hutí, kde se odlévaly litinové výrobky. Pak projdeme klenutým průjezdem slévárny a pokračujeme dál. Stezka nás vede nad nivou Střely, nejdříve vidíme sportovní areál, pak louku a nakonec areál letního tábora. Pěšinou pokračujeme k řece.

Páté zastavení charakterizuje rostliny regionu, vyobrazeny jsou některé typické druhy. Přejdeme řeku po lávce a vidíme další tabuli. Popisuje řeku Střelu, její přítoky i studánku Prelátku. Věděli jste, že při povodni v roce 1872 sahala voda až do půli oken plaského kláštera?

Sedmá cedule Živočichové stojí nedaleko studánky Prelátky, která jistě stojí za navštívení. Kromě chladnějšího vzduchu a příjemného osvěžení tu najdete i zurčící potůček.

Osmé zastavení stojí u lávky ke sportovnímu areálu. Má název Velká louka – anglický park a seznámí nás s vývojem krajiny nivy řeky Střely.

Poslední tabule naučné stezky informuje nejen o přírodních zajímavostech severního Plzeňska ale i o dalších kulturních cílech regionu. Je doplněna o mapu.

Stezku projdete pěšky, s kočárkem a dá se projet i na kole. Trase vede z části po dráze pro in-line brusle, najdete tu i několik fitness prvků.

Město Plasy je bez problémů dostupné veřejnou dopravou – vlakem i autobusem. Prochází tudy též Stezka Ludvíka Otčenáška.

Za návštěvu určitě stojí i budovy plaského kláštera, Muzeum stavitelství nebo ZOO.

zdroje: Příroda Česka, Wikipedia, město Plasy