Nemocnice Horažďovice obhájila akreditaci bezpečnosti a kvality péče
Certifikát Nemocncie Horažďovice, zdroj: Nemocnice Horažďovice
Certifikát Nemocncie Horažďovice, zdroj: Nemocnice Horažďovice

Nemocnice Horažďovice obhájila akreditaci bezpečnosti a kvality péče

12 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Nemocnice následné péče Horažďovice poskytuje kvalitní a také bezpečnou zdravotní péči. A má to černé na bílém resp. modré na šedém. Znovu totiž obhájila akreditaci dle národních standardů Spojené akreditační komise (SAK). Zjednodušeně to znamená, že nemocnice při poskytování zdravotních služeb, ale i v oblastech neléčebných, využívá efektivní postupy, které zabraňují negativním jevům.

„Poprvé jsme získali akreditaci SAK v roce 2007 a od té doby každé tři roky tento certifikát úspěšně obhajujeme. Letos tedy už popáté,“ říká ředitel nemocnice Martin Grolmus. Šetření se před udělením akreditace zaměřuje na procesy poskytovaných služeb dle nastavených národních standardů a zahrnuje oblasti zdravotnických služeb čítající lékařské i sesterské standardy, standardy fyzioterapeutické péče, ambulantních služeb, laboratorních i rentgenologických služeb a také technické zázemí a vybavení nemocnice.

Při samotném šetření hodnotí komise splnění nastavení jednotlivých standardů a jejich praktické dodržování. Součástí hodnocení je i spokojenost pacientů, vyhodnocení rizik při poskytování zdravotních služeb a jejich předcházení.

„Z nezdravotnických provozů kontrolují komisaři nastavení procesů a jejich dodržování například i v provozu kuchyně a výdeje stravy, provozu skladů, odpadové hospodářství, protipožární zabezpečení včetně pravidelného nácviku evakuace pacientů při mimořádné události a podobně,“ popisuje manažerka kvality nemocnice Radka Lorencová s tím, že současný certifikát je platný opět tři roky do listopadu 2025.

zdroj: Nemocnice Horažďovice