Blovice mají novou mapu a bulletin

Blovice mají novou mapu a bulletin

12 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Město Blovice vydalo před několika týdny novou informační brožurku s názvem „Mapa města & informační bulletin“.

Tento dokument slouží jako jakási vylepšená a rozšířená vizitka města nejen pro návštěvníky města z řad turistů, ale také jako pomůcka pro místní občany, kteří chtějí mít při sobě přehledné informace o Blovicích v papírové podobě. Mapa města & informační bulletin se skládá z několika částí. Kromě obligátního plánku města a jeho místních částí zde najdete také informativní shrnutí historie, polohy a členění Blovic, fotogalerii vybraných dominant města a seznam nejdůležitějších kontaktů.  Hlavní změnou oproti předchozím dokumentům obdobného typu má být především jeho nadčasovost. Z tohoto důvodu nenajdete v plánku žádné soukromé subjekty ani reklamní sdělení.

V plánku jsou již také zaneseny některé plánované změny týkající se rozvoje města (nové obytné zóny, nové umístění pošty, Park Cihelna apod.). Seznam kontaktů je propojen se značením v mapě, tudíž by neměl být již pro nikoho problém najít nejen příslušnou instituci v mapě, ale zároveň k ní přiřadit i příslušné kontaktní údaje. Poslední novinkou je propojení Mapy města & informačního bulletinu s webovými stránkami města pomocí QR kódu. Naskenováním kódu budete odkázáni na digitální verzi zabudovanou do struktury oficiálních stránek města s prokliky na jednotlivé kategorie, jako je například podrobná historie města, důležité instituce, významní rodáci a další. V budoucnu je navíc plánováno obohatit digitální verzi o vycházkové a cyklistické okruhy po městě i jeho nejbližším okolí.

Mapa města & informační bulletin je volně  k dispozici na podatelně městského úřadu v Blovicích, v budově městského úřadu v Hradišťské ulici, v Muzeu jižního Plzeňska a v MKS Lidový dům

zdroj: Město Blovice