Nové technologie v plzeňské fakultce budou zachraňovat životy
Zákrok na nové angiolince - sál arytmologie, zdroj foto: FN Plzeň
Zákrok na nové angiolince - sál arytmologie, zdroj foto: FN Plzeň

Nové technologie v plzeňské fakultce budou zachraňovat životy

26 října, 2023 0 Od Pavel Žižka

Jak rychle stárnou zdravotnické technologie? Některé opravdu nepředstavitelně. Například kardiologická klinika FN Plzeň rozšířila své technologické vybavení o dvě nové angiolinky.  Práce na těchto přístrojích významně napomáhá k záchraně lidských životů. Tyto přístroje nahradily technologie staré více než 10 let.

Nové angiolinky jsou nejmodernější technologie na trhu, které nabízí lepší ovládání, kvalitu obrazu a pro lékaře jsou velmi důležité velkoplošné monitory. Dalším přínosem je snížení radiační zátěže pro pacienty i personál. Díky lepší kvalitě zobrazení umožnují, kromě větší bezpečnosti pro pacienty, i provádění nejsložitějších diagnostických a léčebných výkonů.

Na nejmodernější angiolince na intervenční kardiologii je mj. velkým bonusem integrovaný software, který napomáhá rozboru CT obrazů a tím k lepší rekonstrukci kořene aorty, aortální chlopně a přístupových cest. Proto je možné pro každého konkrétního pacienta zvolit optimální typ a velikost katetrizačně implantované aortální chlopně. „A to je právě velký posun v rámci těchto život zachraňujících zákroků,“ vysvětluje přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. „Většina výkonů probíhá u pacientů, kteří jsou při vědomí, v ojedinělých případech je nutná celková anestezie. Kontrastní látka při intervenčních výkonech je aplikována do věnčitých tepen, kam jsou katetry zavedené nejčastěji cestou radiální tepny (palcová strana předloktí),“ popisuje zákroky profesor Rokyta.

„Kardiologická klinika FN Plzeň je jediným pracovištěm v kraji, které zajišťuje intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu nonstop a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní. Ročně je na klinice hospitalizováno více než 4 000 pacientů. Jen na úseku intervenční kardiologie je každoročně vyšetřeno více než 2 500 pacientů, provedeno přes 1 100 léčebných zákroků. Čekací doby na plánované zákroky jsou velmi krátké,“ doplňuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „K léčně onemocnění srdce a cév zdejší odborníci používají nejmodernější technologie a diagnostické či léčebné invazivní výkony provádí v současnosti na nejnovějších angiografických systémech.“

zdroj: FN Plzeň