O chudenickou Americkou zahradu bude dobře postaráno
Kvetoucí dřín v NPP Americká zahrada u Chudenic, foto: Klára Švaříčková, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29893338
Kvetoucí dřín v NPP Americká zahrada u Chudenic, foto: Klára Švaříčková, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29893338

O chudenickou Americkou zahradu bude dobře postaráno

21 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Pátek třináctého ledna rozhodně nebyl smolným dnem pro Americkou zahradu u Chudenic. Právě v tento den totiž zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, státního podniku Lesy České republiky a Městyse Chudenice podepsali dohodu o společné péči o arboretum, které je pro svou jedinečnost od roku 1969 chráněným územím.

Americkou zahradu založil v roce 1842 hrabě Evžen Černín jako školku okrasných dřevin pro park u nedalekého zámku Lázeň. Díky mnohaleté péči nyní návštěvníkům nabídne pohled do nejucelenější sbírky severoamerických dřevin na našem území, a patří tak k nejvýznamnějším tuzemským památkám svého druhu. Je považovaná za arboristický skvost. Kromě dendrologické výjimečnosti má ale i estetický a krajinotvorný význam. Navštívit ji můžete celoročně a vede tudy dokonce i naučná stezka Chudenice a lesní komplex Žďár. Zájem na zachování a rozvoji „zahrady“ má tedy kromě správce pozemku, Lesů ČR, a AOPK pečující o ochranu přírody také městys Chudenice, v jehož katastru se nachází.

„Dohodli jsme se na společné péči, protože chceme zlepšit stav zahrady, vzájemně se informovat o plánovaných krocích a naplňovat dlouhodobou koncepci rozvoje tohoto území z roku 2016,“ říká Miroslav Rozner, ředitel Oblastního ředitelství Lesů ČR v západních Čechách.

Jeho slova potvrzuje ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Český les Tomáš Peckert: „Vzájemná spolupráce přináší více možností, jak o Americkou zahradu pečovat a propagovat ji na veřejnosti“.

Chudenický starosta David Žák k tomu dodává: „Chudenicko je jako krajinná památková zóna každoročně hojně navštěvováno. Jeho hodnota tkví právě v harmonické kombinaci kulturních památek a přírodně cenných míst. Americká zahrada je jeho neoddělitelnou součástí a společně s poblíž ležící rozhlednou Bolfánek patří ke zdejším nejatraktivnějším turistickým cílům. Městys Chudenice se aktivně snaží zlepšovat stav krajiny a jejích hodnotných aspektů, a proto náležitý a odpovědně udržovaný stav arboreta je pro nás významný, přičemž se v rámci našich možností snažíme k němu též přispívat“.

Partneři plánují pravidelná setkání za účelem plánování konkrétních akcí v zahradě. „Prvním úkolem bude letošní prosvětlení lesa po obvodu arboreta, aby měly dřeviny optimální růstové podmínky,“ uvádí Peckert.

zdroj: Správa CHKO Český les