O titul Historické město roku budou opět usilovat Horažďovice, Kašperské Hory a Klatovy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, zdroj: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, zdroj: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

O titul Historické město roku budou opět usilovat Horažďovice, Kašperské Hory a Klatovy

18 ledna, 2024 0 Od Pavel Žižka

V letošním roce se do krajského kola soutěže Historické město roku 2023 za Plzeňský kraj přihlásila tři města, která se pyšní historickými, památkově chráněnými centry.

Horažďovice, Klatovy a Kašperské Hory jsou kandidáty na udělení ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Každoročně získá tento titul jedno z českých měst. Horažďovicím, které se hlásí již poněkolikáté, se v roce 2020 podařilo postoupit do celostátního kola. Tento úspěch již dříve zaznamenaly opakovaně i Klatovy a v roce 2019 byly oceněny Cenou vedle vítěze. Město Kašperské Hory se účastnilo soutěže v roce 2010 a poté opět až v roce 2022.

V městské památkové zóně Horažďovice byly v loňském roce práce soustředěny na areál zámku s budovami čp. 11 a 12. U objektu čp. 12 v jihovýchodním zámeckém křídle došlo k realizaci I. etapy obnovy oken a dveří, kdy se díky dochované historické fotodokumentaci podařilo věrohodně rehabilitovat okenní výplně a plastické prvky fasád z první poloviny 20. století. Práce budou pokračovat v letošním roce. V sále západního křídla, úřednické budově čp. 11, prošla restaurováním nalezená plošná dekorativní výmalba stěn a stropu z první čtvrtiny 19. století. Z objektů ve fyzickém vlastnictví osob byla podpořena jedna památka, kdy se jednalo o pokračující obnovu areálu bývalého zámeckého pivovaru v rozsahu opravy krovů, střechy a provedení dalších souvisejících prací na objektu bývalých stájí. Obnova celého zámeckého areálu bude pokračovat i v letošním roce obnovou vnějšího pláště budovy stájí včetně výplní stavebních otvorů.

Kašperské Hory realizovaly v rámci Programu v roce 2023 již IX. etapu náročného restaurování hlavního oltáře kostela sv. Markéty. Při ní prošly restaurováním pilastry, sloupy s úseky říms a s hlavicemi nesoucími boční voluty nástavce a dvě branky. Dále bylo do této etapy začleněno restaurování obložení stěn za oltářem v úrovni branek, truhlářské opravy, montáže a petrifikace bez tmelení a povrchových úprav. V letošním roce budou práce pokračovat X. etapou, která se bude týkat předního a zadního prostorového plánu retabula, predely a obrazu.

Městu Klatovy se v loňském roce podařilo obnovit fasády a oplocení pseudoslohové budovy Vlastivědného muzea dr. Hostaše, čp. 1/IV v Hostašově ulici. Budova byla postavena podle návrhu architekta Rudolfa Stecha, je přístupná veřejnosti a v současné době je připravována nová expozice.

zdroj: Národní památkový ústav