Ocenění v soutěži Vesnice roku se předávala v Chodové Plané
Zlatá stuha pro Chodovou Planou, zdroj foto: Plzeňský kraj
Zlatá stuha pro Chodovou Planou, zdroj foto: Plzeňský kraj

Ocenění v soutěži Vesnice roku se předávala v Chodové Plané

13 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 se v sobotu 12. srpna uskutečnilo přímo ve vítězné obci letošního roku, v městysi Chodová Planá. Kromě hlavních cen, symbolických stuh, byly uděleny také diplomy v řadě kategorií.

Za Plzeňský kraj udělila komise také Cenu hejtmana a cenu Rady PK. Vítězné obce obdržely také šeky a dotační podporu od kraje a příslušných ministerstev. Plzeňský kraj v letošním roce dominoval soutěži počtem přihlášených obcí, a to celkem 20.

Hodnotící komise navštívila všechny přihlášené obce na přelomu května a června, kdy v časovém intervalu dvou hodin měli zástupci obce možnost odprezentovat své úspěchy na poli společenského života, rozvoje obce, spolupráce místních spolků a organizací, péče o obec, její infrastrukturu, veřejnou zeleň i vzdělávání a další oblasti.

„Toto tradiční slavnostní odpoledne, kdy si obce převezmou symbolická ocenění a také finanční dary, není jen o samotné soutěži. Právě poznávání vítězného místa, setkání starostů i samotných obyvatel, kteří se na životě v obci podílí, to je tím zlatým bonusem soutěže Vesnice roku. A právě malé obce a lidé v nich žijící jsou pomyslnou duší našeho kraje, jsou nositeli tradic a kultury v naší společnosti,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Ten společně se svým prvním náměstkem Petrem Vankou, do jehož gesce spadá právě regionální rozvoj, předával řadu ocenění.

Starosta městyse Chodová Planá převzal oficiální ocenění za vítězství v krajském kole soutěže Zlatá stuha. Společně s ním obdržel městys šek od Plzeňského kraje na 300 000 Kč a nárok na čerpání dotace z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2024. Dalším bonusem pro Chodovou Planou je také dotace 1 mil. Kč od ministerstva pro místní rozvoj.

„Ten pocit vyhrát se špatně popisuje. Určitě je fajn ho zažít. Proto doporučuji, ať se do soutěže přihlásí, kdo to ještě nezkusil. A zažije si to na vlastní kůži,“ komentoval ocenění starosta Chodové Plané Luboš Hlačík s tím, že výhru v podobě dotací i finančního daru od kraje rozhodně využije městys v plné výši a nápady se pomalu dávají dohromady.

Krajská hodnotitelská komise během dvouhodinové prezentace obce zavítala např. do místní knihovny, mateřské školy, nově vybudované tělocvičny, sportovního areálu, k cyklostezce, novým seniorským bytům, do hasičské zbrojnice, do nové obytné zóny, areálu společnosti Chodovka, a.s, která se stará o údržbu zeleně v městysi, na hřbitov, který prochází revitalizací zeleně. Návštěva komise končila před rodinným pivovarem Chodovar, kde komisi přivítal nejen pan Plevka, člen rodiny majitelů pivovaru, ale dále i všichni starostové městyse, kteří tuto funkci vykonávali od roku 1990. Podpořit městys v soutěži přijeli i starosta a bývalý starosta německé partnerské obce Störnstein. „Členové komise nás překvapili, když na dotaz, co bylo tím stěžejním bodem vedoucím k našemu vítězství, odpověděli, že všechno. Proto jsme podle komise vyhráli. A to mě velice těší,“ doplnil starosta vítězné obce letošního ročníku Luboš Hlačík.

Ocenění Vesnice roku je uděleno za celkový vyvážený kontinuální rozvoj a přístup obce k posuzovaným oblastem v rámci soutěže. „V městysi působí celá řada kulturních a sportovních spolků. Hodnotitele zaujala ucelená koncepce rozvoje městyse ve všech posuzovaných oblastech, zejména kultura, sport, zapojování SMART prvků, péče o děti a mládež, mezigenerační pospolitost, zahraniční spolupráce s partnerskou obcí Störnstein, spolupráce s místními podnikateli, důraz na místní historické tradice a péči o kulturní dědictví,“ říká náměstek hejtmana Petr Vanka a dodává: „Chodová Planá se přihlásila letos poprvé a doufám, že svým vítězstvím inspirovala další obce k účasti ve 28. ročníku tradiční soutěže menších obcí.“

 • Modrá stuha za společenský život – obec Krašovice, okres Plzeň-sever – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
 • Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křenovy, okres Domažlice – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Zvíkovec, okres Rokycany – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 500 000 Kč od MŽP
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Velký Malahov, okres Domažlice – 30 000 Kč od PK, nárok na dotaci 600 000 Kč od MMR
 • Cena hejtmana Plzeňského kraje – obec Strašice, okres Rokycany – 70 000 Kč od PK
 • Cena Rady Plzeňského kraje – obec Kyšice, okres Plzeň-město – 50 000 Kč od PK
 • Diplom Vesnická knihovna Plzeňského kraje roku 2023 – obec Tymákov, okres Plzeň-město – 20 000 Kč od PK
 • Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Němčovice, okres Rokycany – 20 000 Kč od PK
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Postřekov, okres Domažlice – 20 000 Kč od PK
 • Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – obec Nezdřev, okres Plzeň-jih – 20 000 Kč od PK
 • Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce – obec Všekary, okres Plzeň-jih – 20 000 Kč od PK
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu programu obnovy venkova – 20 000 Kč od PK
  • Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Chlum, okres Plzeň-jih – za obnovu návesní kaple Krista Krále
  • Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Liblín, okres Rokycany – za přestavbu hospodářského objektu na úřad městyse
  • Kategorie C – nové venkovské stavby – obec Řenče, okres Plzeň-jih – za výstavbu nové sportovní haly
 • Diplom za obnovu návesních rybníků – obec Úherce, okres Plzeň-sever
 • Diplom za mediální obraz obce – obec Rabí, okres Klatovy
 • Diplom za soustavnou péči o děti a mládež – obec Tlučná, okres Plzeň-sever
 • Diplom za rozvoj a péči o veřejná prostranství – obec Újezd u Svatého Kříže, okres Plzeň-sever
 • Diplom za vesnickou pospolitost – obec Staré Sedliště, okres Tachov

Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnické charakteru vč. svých místních částí, které mají maximálně 7500 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Podání řádně vyplněných přihlášek bylo možné do 28. dubna 2023. Za Plzeňský kraj soutěžilo 20 obcí. V letošním roce šlo o nejvíce přihlášených obcí v kraji ze všech krajů ČR.

zdroj: Bc. Eva Mertlová, Plzeňský kraj