Pacienti dobřanské nemocnice pomáhají s akcemi pro ostatní
Dětský den v Dobřanech, zdroj: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dětský den v Dobřanech, zdroj: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Pacienti dobřanské nemocnice pomáhají s akcemi pro ostatní

7 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

Pacienti různých oddělení Psychiatrické nemocnice Dobřany se v rámci terapie podílejí na organizaci zábavných, kulturních i sportovních akcí, kterých se účastní nejen oni, ale i další klienti tohoto zdravotnického zařízení. V posledních dnech to byla například akce Rozběháme nemocnici, kterou pomáhali připravit klienti mužského režimového oddělení či Dětský den. Ten zorganizovali pro děti pacienti z oddělení pro léčbu závislostí.

„Tato pozitivní aktivita je součástí terapie a napomáhá nemocným k uzdravení. Příprava akcí i účast na nich pro ně představuje změnu zavedeného režimu i vzájemné poznávání se v jiné než běžné situaci, mimo jiné přispívá také k jejich socializaci,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Hana Benediktová.

Sportovní akce Rozběháme nemocnici se zúčastnilo 44 pacientů z různých oddělení, na organizaci i zdárném průběhu se podíleli klienti mužského režimového oddělení. V úseku 1,5 kilometrů v areálu nemocnice plnili účastníci na deseti stanovištích různé úkoly – skákali v pytli, házeli míčkem či obručí, podlézali překážkovou dráhu, ale také poznávali lidské tělo či určovali stopy. „Překvapil nás velký zájem o účast na naší akci. Její smysl, aby se pacienti různých oddělení setkali a vyzkoušeli si svou fyzickou zdatnost, byl naplněn,“ zhodnotila staniční sestra režimového oddělení Miloslava Stojanovičová. Byla to podle ní také dobrá příležitost k tomu, aby se pacienti rozpohybovali a odpoutali od svých mobilních telefonů.

Dětský den byl vítaným zpestřením každodenního režimu léčených dětí. Na zahradě u kulturního domu v areálu zařízení jim připravili muži z oddělení pro léčbu závislostí řadu stanovišť s úkoly, jako je například házení šipkami, shazování plechovek, lovení ryb, malování na obličej. Také jim nachystali občerstvení a jeden z pacientů, který je vyučený cukrář, jim upekl řadu dobrot.

zdroj: RNDr. Marie Fialová, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech