Parta kluků od Domažlic jede přes Evropu na kolech pro Banát
Expedice v sedlech, foto: Petr Kokaisl
Expedice v sedlech, foto: Petr Kokaisl

Parta kluků od Domažlic jede přes Evropu na kolech pro Banát

15 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

„Jsme parta kluků, kteří každé léto společně jezdí na kolech. Dosud jsme procestovali Čechy, Rakousko, Německo, Francii a Itálii. Letos se chystáme na výpravu z Čech do rumunského Banátu. Při této příležitosti jsme se rozhodli pomoci českým krajanům v Banátu,“ těmito slovy uvádí dobročinnou sbírku na Donio její zakladatel Petr Kokaisl.

Ten spolu s ostatními členy výpravy před několika dny vystartoval z Hostouně u Domažlic. Proč právě odtud? Protože předkové jednoho z nich přišli do Banátu právě z této vesnice, a oni by tak rádi napodobili jejich cestu. Trasa předků vedla nejprve pěšky do Vídně a poté na vorech po Dunaji až do Banátu. Cesta na kolech do Banátu bude tedy z velké části následovat cyklostezky podél této majestátné řeky. Celkově partu čeká přibližně 1500 km dlouhá trasa, při které projede Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Srbsko, než dorazí do kopcovitého Banátu.

Na Donio.cz aktuálně běží sbírka, která s touto cestou souvisí. Proč se parta cykloturistů rozhodla vybírat peníze a k čemu budou určeny? „Chceme vás požádat o finanční podporu, která půjde v plné výši přímo českým krajanům žijícím v Banátu – prostřednictvím místních krajanských spolků. Vaše příspěvky nám umožní získat potřebné prostředky a vybrat finance, které budeme předávat obyvatelům Banátu. Tyto finanční prostředky budou využity k podpoře místní komunity, například pro zlepšení infrastruktury, vzdělávání nebo sociálních programů,“ vysvětluje Petr Kokaisl.

Vybrané finanční prostředky budou použity na propagaci atraktivit a unikátnosti Banátu jako turistického cíle. Část výtěžku bude použita i na přímou pomoc místním výrobcům a zemědělcům v Banátu, dále na údržbu a obnovu turistického značení a zvýšení celkové životní úrovně obyvatel Banátu.

Cestu přátel z Domažlicka do Banátu můžete sledovat na Instagramu @expedice_v_sedlech. Sbírku najdete na Donio.cz.

zdroj: Donio